Zuster Meijboomstraat - onderhoud bestrating (2020-380)

Als bewoner van Zuster Meijboomstraat heeft u waarschijnlijk de schade aan het wegdek bij de parkeerplaats gemerkt. De oorzaak van de schade is de wortelopdruk. Om het wortelprobleem voor een langere termijn te verhelpen moeten er boomwortels verwijderd worden. In deze brief treft u hierover informatie aan.

Verwijderen boomwortels

Het verwijderen van de wortels doen we met een juiste voorbereiding en zorgvuldigheid bij het verwijderen zelf. Dit om te voorkomen dat een boom het niet overleeft. Te veel wortels verwijderen kan er voor zorgen dat de boom niet voldoende voeding uit de grond kan halen en daardoor dood gaat. Maar ook kan er instabiliteit ontstaan als er te veel wortels verwijderd worden, waardoor de boom kan omvallen.

Voorbereiding bomen is achter de rug

Eind vorig jaar zijn de bomen bij de parkeerplaats behandeld door middel van het injecteren van voedsel in de grond. Tijdens het groeiseizoen hebben de bomen nieuwe wortels naar dit voedsel gemaakt. Nu deze wortels zijn aangemaakt, kunnen de oppervlakkige wortels gekapt worden. Dit onder toezicht van een boomspecialist.

Aanvullende maatregelen

Inmiddels is gebleken dat alleen het verwijderen van de bovenste wortels geen duurzame oplossing is. Daarom nemen we aanvullende maatregelen, zoals het verhogen van de parkeerplaats en het toepassen van een speciaal worteldoek.
Binnenkort laten wij u weten wat de werkzaamheden precies inhouden en wanneer we die gaan uitvoeren. Dit alles zodat u daarna normaal gebruik kunt maken van de parkeerplaats.

Nu al herstraten van het trottoir - vanaf maandag 26 oktober

Vooruitlopend op het werk aan de bomen, kunnen we nu al wel op een paar andere plekken aan de slag om de bestrating te herstellen.
Onder andere het herstraten van de trottoir bij de flat met huisnummers 201 t/m 283. Deze werkzaamheden starten op maandag 26 oktober.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer
Projectcoördinator wegen, Cluster Beheer