Zoeterwoudseweg/Vrijheidslaan - uitnodiging inloopavond 1 november 2022 (2022-248)

De gemeente Leiden gaat de Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan opnieuw inrichten. Hiermee wordt de fietsroute verbeterd en worden deze straten groener en leefbaarder. In oktober 2021 hebben wij u geïnformeerd over het definitief ontwerp. Dit ontwerp is het resultaat van het participatietraject waar bewoners, belangenorganisaties en ondernemers bij betrokken zijn. Alle informatie over het participatietraject vindt u op doemee.leiden.nl.

Start uitvoering werkzaamheden

De uitvoering van de werkzaamheden start op maandag 14 november 2022 aan de Vrijheidslaan, dit gaat helaas voor hinder zorgen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder. De aannemer en gemeente zetten zich er samen voor in om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ervaart. In deze brief vindt u meer informatie over de planning en werkzaamheden.

Inloopavond dinsdag 1 november

Aannemer Van Gelder en de gemeente organiseren een inloopbijeenkomst op dinsdag 1 november van 19.00 tot 21.00 uur in de centrale hal van appartementencomplex De Soete, Vrijheidslaan 28-122. Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen en/of aandachtspunten heeft, bent u daar van harte welkom.

Wat gaat er gebeuren?

De Vrijheidslaan tussen de Trekvliet en het Spoor en de Zoeterwoudseweg, vanaf de Tomatenstraat tot en met de Vrijheidslaan worden opnieuw ingericht. De Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zijn onderdeel van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt deze route opnieuw ingericht. Er worden vrij-liggende fietspaden aangelegd en de snelheid van de Zoeterwoudseweg wordt verlaagd naar 30 km/u.

Daarnaast worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • De bushaltes worden voor iedereen toegankelijk gemaakt.
 • Het asfalt en de wegfundering wordt vervangen.
 • Trottoirtegels worden vervangen.
 • Vanuit het programma 'Samen aan de Slag' worden geveltuintjes en mini buurttuintjes aangelegd.
 • Er wordt extra groen aangelegd zoals fruitbomen, inheemse heesters en vaste planten als onder begroeiing.

Beperken hinder en fasering werkzaamheden

Het doel van de gemeente en Van Gelder is dat u zo min mogelijk overlast ervaart. Zo worden er verkeersregelaars ingezet en borden geplaatst om de omleidingen duidelijk te maken. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zo bereikbaarheid mogelijk blijven.
 

Fase 1: Vrijheidslaan vanaf Trekvliet tot spoor incl. kruising Zoeterwoudseweg

De eerste fase die uitgevoerd wordt, is de herinrichting van de Vrijheidslaan. Deze werkzaamheden duren van 14 november 2022 tot en met 23 december 2022. Dit betekent:

 • Vanaf 14 november 2022 is de Vrijheidslaan vanaf het Spoor tot de Trekvliet afgesloten voor verkeer;
 • Buslijnen 3 en 4 kunnen tot 28 november 2022 over de Vrijheidslaan en Zoeterwoudseweg blijven rijden. Daarna worden ook de bussen omgeleid;
 • Op maandag 14 november 2022 zijn de Hans Flustraat en Fruitweg niet bereikbaar tussen ca. 9 uur en 12 uur;
 • Het doorgaande autoverkeer wordt omgeleid via de Churchilllaan en Lammenschansweg;
 • Het verkeer voor de bedrijven wordt omgeleid via de Lammenschansweg en Tomatenstraat;
 • Fietsers en voetganger kunnen het werk lopend passeren;
 • Hulpdiensten hebben altijd doorgang door het werkvak.

Fase 2 & 3: Zoeterwoudseweg vanaf Vrijheidslaan tot en met kruising Tomatenstraat

Deze fase van het project worden uitgevoerd vanaf januari 2023 tot en met juli 2023. In december wordt u geïnformeerd over de definitieve planning en uitvoering.

Op de hoogte blijven?

De aannemer houdt u direct op de hoogte van de werkzaamheden. Als u vragen of klachten heeft, dan kunt u direct contact opnemen met omgevingsmanager Mara Hoogveld via mhoogveld@vangelder.com of 06 51 77 31 83. Ook kunt u elke vrijdag van 10 tot 14 uur langskomen op de werklocatie van Van Gelder.

Meer informatie?

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk

Projectmanager