Zoeterwoudseweg-Vrijheidslaan - Verbeteren fietsroute (2021-268)

U heeft in juni het voorlopig ontwerp van de Zoeterwoudseweg – Vrijheidslaan kunnen bekijken en uw reactie achter kunnen laten. Wij hebben alle reacties bekeken en alle vragen beantwoordt. Een overzicht van alle vragen en antwoorden op het voorlopig ontwerp hebben wij verwerkt in een ‘vraag en antwoord document’. Dit document kunt u vinden op doemee. Waar mogelijk zijn uw ideeën, suggesties, vragen en ervaringen nader onderzocht en meegenomen in het definitieve ontwerp. In de bijlage van deze brief is een overzicht van verschillen op basis van de huidige situatie, het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp toegevoegd. Wij willen u hierbij bedanken voor uw inbreng en informeren u graag over de volgende stap; het definitief ontwerp.

Leiden is een fietsstad

Leiden is een echte fietsstad, twee van de drie Leidenaren fietst dagelijks. De gemeente wil fietsen zo aantrekkelijk mogelijk maken. Er komen meer plekken om de fiets te stallen en we werken aan veilige fietspaden en goede fietsroutes. Zo wordt het aantrekkelijker om de fiets te pakken en zijn we voorbereid op de verwachte groei van 40% meer fietsers. Fietsen zorgt voor schonere lucht in de stad en voor een betere bereikbaarheid.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente Leiden wil de fietsroute over de Zoeterwoudseweg en het kruispunt met de Vrijheidslaan verbeteren. De Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zijn onderdeel van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt deze route opnieuw ingericht. De plannen zijn gebaseerd op de eerdere ‘Nota Herijking Fietsroutes’, het nieuwe ‘Beleidsprogramma Fiets 2020-2030’ en ‘Mobiliteitsnota Duurzaam Bereikbaar Leiden 2020-2030’ die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeente combineert werkzaamheden om overlast te beperken, om die reden worden gelijktijdig met het aanpassen van de fietsroute de bushaltes voor iedereen toegankelijk gemaakt. Ook wordt gewerkt aan de wegfundering en worden trottoirtegels vervangen. Dit alles in afstemming met het naastgelegen project Watergeuskade.

Wat is er tot nu toe gebeurd?

Op dinsdag 26 november 2019 heeft de gemeente samen met direct omwonenden van de Zoeterwoudseweg en Vrijheidslaan de huidige situatie bekeken. Ook zijn verschillende een-op-een gesprekken gevoerd met ondernemers, belangenorganisaties en individuele bewoners. Al deze informatie is gebruikt bij het maken van een voorlopig ontwerp. Van 2 tot en met 22 juli vond via doemee.leiden.nl de participatie plaats op het voorlopig ontwerp en konden bewoners hun ideeën, suggesties, vragen en ervaringen delen. Deze input is vastgelegd, samengevoegd en waar mogelijk beantwoord in een vraag en antwoord document. Dit is te vinden op doemee.leiden.nl/nl-NL/projects/zoeterwoudseweg/. En nu…

Bekijk het definitief ontwerp

Alle reacties op het voorlopig ontwerp zijn uitvoerig bekeken en waar mogelijk meegenomen in het definitief ontwerp. U kunt het definitief ontwerp nu bekijken via doemee.leiden.nl. Wij leggen dit ontwerp graag ter informatie aan u voor.

Doemee - online participatieplatform van de gemeente

U kunt uw reactie geven op doemee.leiden.nl, het online participatieplatform van de gemeente Leiden. Iedereen kan de projecten die op doemee staan bekijken. Wilt u reageren, dan kunt u zich (eenmalig) registreren.

doemee.leiden.nl werkt op veel voorkomende internetbrowsers zoals (chrome, safari, firefox) en op pc’s, laptops, tablets en telefoons met actuele software en internetverbinding.

Als het niet lukt om op het platform te komen, raden we u aan het op een ander moment nog een keer te proberen. Of gebruik een ander device, zoals een telefoon. Lukt het dan nog niet om op doemee.leiden.nl te komen, vult u dan het contactformulier in op www.leiden.nl/contact, dan nemen we contact met u op om te achterhalen wat er aan de hand is.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven over het project Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan, abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief van de gemeente: Stadsnieuws (www.leiden.nl/stadsnieuws). Na uw aanmelding ontvangt u een bevestigingsmail en kunt u ook aangeven over welke onderwerpen en wijken in Leiden u informatie wilt ontvangen.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Voelt u vrij om contact op te nemen met de projectleider Danila Ploeger via d.ploeger@leiden.nl. Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger

Projectmanager