Zoeterwoudseweg - uitnodiging feestelijke opening (2023-246)

Om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren is de Zoeterwoudseweg in 2023 opnieuw ingericht. De maximumsnelheid is verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u en er is meer ruimte gekomen voor voetgangers en fietsers. Ook is de Zoeterwoudseweg een stuk groener geworden. Er is meer groen in de straat opgenomen en in goed overleg met bewoners zijn er ook geveltuinen opnieuw aangelegd. Dit willen wij graag met u vieren.

Afronding werkzaamheden

Aannemer Van Gelder heeft in opdracht van de gemeente de werkzaamheden vanaf januari 2023 uitgevoerd. De werkzaamheden zijn in juni 2023 afgerond. Hierna zijn nog enkele rest- en opleverpunten opgepakt en recentelijk zijn er nog bomen geplant. Nu is het werk volledig afgerond. De voorbereidingen van dit project hebben enige tijd in beslag genomen. Ook de uitvoering van de werkzaamheden aan de Zoeterwoudseweg en eerder aan de kruising Vrijheidslaan heeft veel tijd in beslag genomen. Hierdoor heeft u een aardige tijd overlast ervaren en u heeft ook moeten omrijden. Dit beseffen wij ons goed en wij willen u graag bedanken voor uw geduld.

Met deze brief nodigen we u daarom uit voor de feestelijke opening van de vernieuwde Zoeterwoudseweg op vrijdag 27 oktober van 13 tot 14 uur.  

Opening

Voor de opening van de vernieuwde Zoeterwoudseweg en aansluiting op de Vrijheidslaan komt wethouder Ashley North (Mobiliteit) zelf kijken hoe uw straat eruit ziet. Hij zal ook samen met de uw medebewoner Kees van Vliet van De Soete een boomspiegel (veiligheids- groenhekjes) plaatsen rondom een recent geplante boom.

Om dit moment met elkaar te vieren komt er een koffiekar (hoek Tomatenstraat/Zoeterwoudseweg) langs met wat lekkers en is er gelegenheid voor u om met elkaar, de wethouder en enkele medewerkers van de gemeente nog even terug te blikken op de afgelopen periode en stil te staan bij het moment. We hopen u te zien op vrijdag 27 oktober.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het contactformulier. Kijk voor meer informatie over het project Zoeterwoudseweg op de projectpagina van de website van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk
Projectmanager