Zoeterwoudseweg - geveltuinen (2021-175)

De Zoeterwoudseweg en de Vrijheidslaan zijn onderdeel van de doorgaande regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Zoetermeer. Deze route wordt opnieuw ingericht. In combinatie met de herinrichting van de openbare ruimte wordt er extra groen in uw straat toegevoegd. Bij uw woning blijft of wordt een geveltuin mogelijk. Deze geveltuinen liggen op grondgebied van de gemeente Leiden en zijn vastgesteld op een maximale diepte van 0.45m.

Huidige en nieuwe geveltuinen

De huidige geveltuinen langs de Zoeterwoudseweg zijn veel dieper dan 0.45m. De grond waar uw geveltuin op ligt is, in de meeste gevallen, in eigendom van de gemeente Leiden. Door de aanleg van een tweezijdig fietspad, de groenstrook met bomen en de minimale maatvoering voor het trottoir zal in de meeste gevallen de diepte van uw huidige geveltuin moeten worden aangepast. In het nieuwe ontwerp krijgen de geveltuinen een aangepaste diepte. Binnen het ontwerp is gekeken naar de maximale geveltuin diepte op basis van de beschikbare breedte van het profiel. Hieronder zijn de huidige en nieuwe maatvoeringen van de geveltuinen weergegeven.

Maatvoeringen geveltuinen Zoeterwoudseweg huisnummers 54 t/m 98 en Tomatenstraat 2

Huis-nrs.

Diepte huidige geveltuin afstand vanaf gevel

Diepte huidige geveltuin afstand vanaf erker

Diepte nieuwe geveltuin afstand vanaf gevel

Huis-nrs.

Diepte huidige geveltuin afstand vanaf gevel

Diepte huidige geveltuin afstand vanaf erker

Diepte nieuwe geveltuin afstand vanaf gevel

54

1,95m

1,20m

1,10m

74

1,30m

0,55m

1,62m

56

1,57m

0,80m

1,10m

76

Geen

 

1,60m

58

Geen

 

1,10m

78

1,18m

0,45m

1,61m

60

Geen

 

1,10m

80

1,51

0,75m

1,61m

62

1,80m

1,05m

1,10m

82

Geen

 

1,61m

64

Geen

 

1,10m

84

1,72m

0,80m

1,75m

66

1,43m

0,70m

1,10m

86

2,55m

1,40m

1,73m

68

1,50m

0,75m

1,10m

88

2,44m

1,66m

1,72m

70

Geen

 

1,10m

90

1,88m

1,10m

1,64m

72

Geen

 

1,10m

92

2,07m

1,35m

1,56m

 

 

 

 

94

2,47m

1,75m

1,56m

 

 

 

 

96

2,47m

1,75m

1,56m

 

 

 

 

98

2,32m

1,60m

1,53m

 

 

 

 

2

1,68m

0,96m

1,57m

Geveltuintjes diepte 1,10 meter

Uitleg: Deze maatvoering hangt samen met de locaties van de bomen en de minimale voetpadbreedte van 1,80 tussen de bomen en de geveltuintjes.

Geveltuintjes diepte tussen 1,53 en 1,75 meter

Uitleg: Langs deze woningen liggen al veel geveltuintjes die net wel of net niet deze maat hebben. Het trottoir loopt in een rechte lijn waardoor de maat per huisnummer iets kan verschillen.

Past uw geveltuin (deels) niet binnen deze maatvoering?

Wat nu? Er zijn meerdere mogelijkheden; u past uw geveltuin aan naar 0.45m diepte of naar de nieuwe maatvoering voor uw geveltuin, u verwijdert uw geveltuin en/of uw vraagt een nieuwe geveltuin aan. De objecten, eigen verharding, beplanting en afrastering welke niet binnen de nieuwe maatvoering van de geveltuinen past (zie tabel maatvoering nieuwe geveltuinen) zal u zelf moeten verwijderen voordat de aannemer met de uitvoering van de herinrichting start. Beplanting die binnen deze maatvoering staat, kunt u laten staan. Wij verzoeken u hierbij vriendelijk om uw medewerking om uw geveltuin hierop aan te passen. U wordt over de definitieve planning op een later moment geïnformeerd, dit zal rond het voorjaar/zomer van 2022 zijn.

Heeft u nog geen geveltuin?

Als u nog geen geveltuin heeft, kunt u bij ons aangeven of u deze wilt aanleggen door voor woensdag 1 september 2021 te mailen naar a.mourits@leiden.nl. Mocht u geen geveltuin willen dan wordt deze openbare ruimte voor uw woning bestraat met trottoirtegels.

Wat zijn geveltuintjes en hoe werkt het?

Geveltuintjes zijn smalle tuintjes tegen de voorgevel aan. Tijdens warme zonnige dagen kan dit groen helpen tegen hittestress. De gemeente legt het voor u aan, inclusief goede aarde. U hoeft er alleen nog maar de plantjes in te zetten en te zorgen voor het onderhoud. Dat hoeft u uiteraard niet alleen te doen. De gemeente Leiden beschikt over een groen- en onderhoudscoach, Nick Kooreman. Hij adviseert u over planten en bloemen die veel of weinig onderhoud nodig hebben, net waar uw voorkeur naar uitgaat.

Minibuurt-tuintjes rondom de bomen

In combinatie met de herinrichting van de openbare ruimte is het mogelijk om extra groen in de vorm van minibuurt-tuintjes rondom de bomen in de straat toe te voegen. De minibuurt-tuintjes zijn gelegen tussen het fietspad en trottoir van de Zoeterwoudseweg. Op die manier vergroenen we de straat. Deze groene ruimte is nodig om de bomen beter te laten groeien. Met de aanleg van het nieuwe groen willen we ook meer biodiversiteit in de straat brengen door beplantingssoorten aan te planten die goed zijn voor insecten en vogels. In de afbeelding hieronder zijn de locaties van de minibuurt-tuintjes in het voorlopig ontwerp aangegeven.

Graag informeren we u over de mogelijkheden om mee te helpen denken over het soort beplanting, de aanleg en onderhoud van deze minibuurt-tuintje rondom de bomen.

Wilt u meedenken met de groenkeuze, helpen met de aanleg en het onderhoud van deze minibuurt-tuintjes? Dit kan ook in samenwerking met een aantal buren. Laat het ons weten voor 1 september 2021 door te mailen naar a.mourits@leiden.nl.

Convenant geveltuinen en minibuurt-tuintjes rondom de bomen

Het onderhoud van een geveltuin en/of minibuurt-tuintje leggen we vast in een convenant. Dat klinkt zwaar, maar is niet meer dan één A4’tje met daarop enkele afspraken en contactgegevens van de groen- en onderhoudscoach, Nick Kooreman van het Cluster Beheer.

Meer informatie?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Danila Ploeger
Projectmanager