Zoeterwoudsesingel - plaatsing tijdelijke container

In de week van 15 juli starten wij met de plaatsing van de bovengrondse container voor huishoudelijk restafval op de parallelweg langs de Lammenschansweg ter hoogte van huisnummer 6. Deze bovengrondse container wordt tijdelijk geplaatst totdat wij een locatie hebben aangewezen voor de ondergrondse afvalcontainer ten behoeve van de nieuwe woningen aan de Zoeterwoudsesingel.

Gebruik container

U ontvangt een brief met een containerpas. Daarin staat vanaf welke datum u de container kunt gebruiken. Eerder gebruik is niet toegestaan.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

De heer A. Erkoca
Cluster Beheer