Zoeterwoudsesingel - onderhoud bestrating (2020-343)

Zoals u waarschijnlijk hebt gemerkt is de gemeente begonnen met onderhoudswerkzaamheden aan de Zoeterwoudsesingel. Per abuis is de brief hierover niet tijdig aan u verstuurd, onze excuses daarvoor.

Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u betekenen.

Werkzaamheden

Delen van de trottoirs zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Er is gestart op maandag 14 september. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 2 oktober.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating zijn er tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer