Zilverkarper - onderhoud speelplek (2020-207)

De gemeente heeft vernomen dat er veel ongemakken ontstaan door de rubbertegels onder de tweepersoonswip bij de speelplek bij u in de straat. Wij gaan hier wat aan doen.

Werkzaamheden

De rubbertegelondergrond onder de tweepersoonswip bij u in de straat vervangen we voor een groot gedeelte door straattegels. Onder de zitjes blijft rubber gehandhaafd. Dit voldoet aan de veiligheidseisen voor speeltoestellen.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de week van 2 juni. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?
Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Mocht u te veel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en vraag naar dhr. R. van der Steen.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande
Projectvoorbereider Groen en Spelen
Cluster Beheer