Zijlsingel - werkzaamheden (2021-255)

Binnenkort krijgt de Zijlsingel nieuw asfalt. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Het asfalt wordt vernieuwd

De toplaag van het asfalt is door het intensieve gebruik van de weg aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd wordt het oude asfalt verwijderd.

Geluid(soverlast) en hinder

De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast). Dit komt doordat wij het oude asfalt eraf schrapen en verwijderen. Ook bij het aanbrengen van nieuw asfalt en de wegmarkeringen is hinder en geluid(soverlast) niet te voorkomen. De aannemers voeren de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Leiden. En zij doen hun best het geluid te minimaliseren.

Uitvoering

De wegwerkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd en wij starten op maandagochtend 11 oktober om 05:00 uur en ronden op 13 oktober woensdagochtend af. U leest in onderstaand tabel per fase wat dit (voor u) betekent.

Fase 1Fase 2

Start: maandagochtend
11 oktober 05:00 uur tot
dinsdagochtend
12 oktober 06:00 uur

Locaties:Zijlsingel tussen
Lage Rijndijk en Oosterkerkstraat
(waarbij in deze fase de beidekruisingen
ook meegenomen worden).

Start: dinsdagochtend
12 oktober 06:00 uur tot woensdagochtend
13 oktober 06:00 uur

Locaties: Zijlsingel tussen de Oosterkerkstraat
en de Singelbrug

 

Er kan van de planning worden afgeweken door het weer of andere onvoorziene omstandigheden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Vooruitlopend op de werkzaamheden aan de Zijlsingel zal er ook onderhoud gepleegd worden aan de Herensingel. Deze werkzaamheden vinden plaats op 8 en 9 oktober overdag en in de avonduren.

Het autoverkeer wordt omgeleid

Gedurende de werkzaamheden wordt het autoverkeer omgeleid. De omleidingen worden ter plekke aangegeven met borden. De gemeente zet verkeersregelaars in voor een vlot en veilig verloop. In geval van nood kunnen de hulpdiensten doorrijden.

Tijdens de werkzaamheden zijn steeds de aanliggende zijwegen vanuit de Zeeheldenbuurt afgesloten voor verkeer. U kunt op dat moment van en naar de buurt via de zijstraten in de fase waar op dat moment niet gewerkt wordt

Fietsstroken verbreed

Met het onderhoud aan de Zijlsingel worden de rode fietsstroken verbreed, dit doen wij alleen op plaatsen waar dit kan.

Neem bij vragen contact met ons op

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

L. Boer
Directievoerder Cluster Beheer