Zijlsingel Herensingel - snoeiwerk (2021-252)

Eerder heeft u een brief ontvangen (met kenmerk 2021-234), waarin we u hebben aangegeven u hulp goed te kunnen gebruiken, door uw groen terug te snoeien voor vrijdag 1 oktober. Dit, om geen belemmering van het groen te hebben tijdens de uitvoering van de asfalteringswerkzaamheden.

Helpt u ook een handje mee?

Via deze brief vragen we u nogmaals om deze begroeiing terug te snoeien, zodat er voldoende werkruimte onstaat voor de uit te voeren asfalteringswerkzaamheden. Het verzoek is het groen terug te snoeien tot achter de rand van het asfalt en tot een hoogte van minimaal 2,50 m.
Nogmaals benadrukken we dat we u hulp hierbij goed kunnen gebruiken.

Als u uw groen al teruggesnoeid heeft tot de hierboven beschreven grens dan danken we u voor uw medewerking.

Snoeiwerk gemeente

In geval  u niet aan bovenstaande kunt voldoen, zijn we genoodzaakt als gemeente zelf enig snoeiwerk te verrichten om de asfalteringswerkzaamheden niet te belemmeren.
Deze werkzaamheden zullen dan door ons ingepland worden vanaf 6 oktober

Wij danken u alvast voor uw medewerking.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer