Zijlsingel en Herensingel - asfaltonderhoud (2021-227)

Aanstaande maandag, 13 september start de gemeente met voorbereidende werkzaamheden voor het asfaltonderhoud van de Zijlsingel en Herensingel, waar u later meer specifiek over wordt geïnformeerd. Over de invulling van de komende werkzaamheden aan de putten en wat dit voor u betekent leest u bij werkzaamheden. Wat dit voor u als omwonende van de Zijl- en Herensingel inhoud leest u ook hieronder. 

Werkzaamheden

De planning en uitvoering van de onderhoudsactiviteiten is als volgt vastgesteld:

Start maandag 13 september;

Hervatting wegactiviteiten is op woensdag 15 september;

Afronding van de werkzaamheden vindt plaats op 20 september.

Start

Tijd

Toelichting

Maandag 13 september

Rond 07.00 uur

De werkzaamheden vinden alleen overdag plaats. En geldt ook voor de andere dagen (15 en 20 september)

 

Werkzaamheden putten

De putkoppen worden op de eerder beschreven dagen verwijderd en het asfalt wordt aangevuld. Gestart wordt dus komende maandag op de Herensingel vanaf de zijde Oude Herengracht, om uiteindelijk op 20 september te eindigen op de Zijlsingel nabij de Singelbrug. Na afloop van de asfalteringswerkzaamheden worden de putkoppen weer aangebracht. Hier wordt u op dat moment nader over geïnformeerd. Deze werkzaamheden zijn voor elke locatie van korte duur.

Inzet verkeersregelaars

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met behulp van verkeersregelaars en middels een om en om regeling langs het werkvak geleid.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer