Zijlsingel - Asfaltonderhoud (2021-239)

Middels deze brief informeren we u over de voorbereidende werkzaamheden op groter asfaltonderhoud, die aanstaande dinsdagavond  28 september van start gaan. In deze brief leest u meer over de invulling van de werkzaamheden. En wat dit voor u als omwonende betekent.

Werkzaamheden Zijl- en Herensingel

De planning en uitvoering van de onderhoudsactiviteiten is als volgt vastgesteld:

     Start       Tijd                              Eindigt
Dinsdag 28 septemberRond 20.00 uur                         

De werkzaamheden duren tot en met woensdagochtend
29 september rond 06.00 uur

Werkzaamheden asfalt

Het straatwerk in de rijweg voor de nieuwbouwblokken tussen de Evertsenstraat en de Trompstraat wordt verwijderd en vervangen door asfalt. Dit doen we ter voorbereiding op het grotere asfaltonderhoud waarover u later geïnformeerd wordt.

Hinder en geluidsoverlast

De werkzaamheden gaan gepaard gaan met enige geluidsoverlast: denk aan het verwijderen van de bestrating en het aanbrengen van het asfalt. De aannemer doet gedurende de werkzaamheden zijn best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld iets meekrijgen van de werkzaamheden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Bereikbaarheid

Uw woning blijft bereikbaar. Aan de voetpaden wordt niet gewerkt. Een aantal parkeervakken zijn tijdens de werkzaamheden niet beschikbaar, waardoor u mogelijk uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren.

Inzet verkeersregelaars

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer met behulp van verkeersregelaars en middels een om en om regeling langs het werkvak geleid. Het verkeer ondervindt hier dus weinig hinder van.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer