Zijlsingel - aansluiting riool (2021-158)

Met deze brief informeren wij u over de rioolwerkzaamheden in de Zijlsingel. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Aanleiding

De nieuwbouw van Portaal aan de Zijlsingel moet aangesloten worden op het gemeentelijke rioolstelsel. Het riool ligt onder de Zijlsingel, daarom zijn wij genoodzaakt de asfalt tijdelijk te verwijderen.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op dinsdag 8 juni. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 25 juni. Tijdens de werkzaamheden wordt gebruikt gemaakt van drie verkeersregelaars.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer