Zijldonk - herbestrating en vergroening 2021-026

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden voor de ingang van de Zijldonk. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u betekenen.

Herbestrating

Delen van het trottoir en de rijweg zijn aan groot onderhoud toe en worden opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. Ook worden de invalidenparkeerplaatsen verplaatst naar de eerste vakken bij de entree, zodat deze makkelijker bereikbaar zijn.

Vergroening

Daarnaast staan er drie grote bomen voor de ingang die overlast veroorzaken vanwege het omhoog komen van de bestrating. Daarom worden deze bomen gekapt en worden er maximaal vier Leilindes teruggeplant. Ook wordt de bestrating netjes gemaakt. Waar eerst de papierbakken stonden worden planten en/of struiken geplant die de biodiversiteit versterken.

Start werkzaamheden

Op maandag 25 januari aanstaande starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden t/m vrijdag 26 februari. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens het kappen van de bomen (maandag 25 januari) kan er tijdelijk geen gebruik worden gemaakt van de hoofdingang. U kunt via de achterzijde het gebouw verlaten of weer naar binnen gaan.

Na het verwijderen van de bestrating zijn er tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft de ingang bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer