Zijldonk - aanbieden huishoudelijk afval (rectificatie)

[Aangepaste tekst brief. Verzonden: 31 juli 2019]

Vorige week is er per ongeluk een onjuiste versie van een brief over het huisvuil bij u bezorgd. Hieronder treft u de juiste versie aan.

De gemeente controleert regelmatig bij de ondergrondse containers in de stad of er geen huisvuil of zelfs grofvuil naast de containers is gezet. Rommel trekt andere rommel aan en de meeuwen kunnen het allemaal nog erger maken.

In deze brief treft u informatie aan over de juiste wijze van aanbieden van huisvuil en grofvuil.

Huisvuil

U kunt uw huisvuilzakken deponeren in de ondergrondse container met een containerpas.

  • Heeft u geen containerpas of ben u hem kwijt dan kunt u een pas aanvragen via www.leiden.nl/afval (kijk bij afvalcontainers).
  • Is de container vol, dan krijgt de gemeente automatisch een signaal en wordt de container zo snel mogelijk geleegd. Zet uw huisvuilzak dan niet naast de container, maar neem ‘m mee terug of ga naar een ondergrondse container in de buurt.
  • Gebruik de ondergrondse container niet tussen 22.00 en 07.00 uur. Dit om geluidsoverlast voor uw omwonenden te voorkomen.

Grofvuil

Voor het wegbrengen of laten ophalen van grof huishoudelijk afval heeft u de volgende mogelijkheden:

  • U kunt het grofvuil gratis bij u op laten halen. Bel voor een afspraak met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - Leiden, keuze 3 (maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur) of maak uw afspraak via www.leiden.nl/afval met uw DigiD.
  • U kunt uw grofvuil ook zelf wegbrengen naar de Milieustraat, J.C. de Rijpstraat 11. De openingstijden zijn maandag t/m zaterdag 08.00-16.00 uur.
  • Bruikbare goederen of elektrische apparaten kunt u laten ophalen door Kringloopbedrijf Het Warenhuis, tel. (071) 5240060.
  • Of breng uw goederen of apparaten zelf weg naar Het Warenhuis, Willem Barentszstraat 12. Geopend maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer

[Oorspronkelijke tekst van de brief]

We hebben geconstateerd dat u het huisafval niet altijd op de juiste manier aanbiedt. Wilt u alstublieft geen afvalzakken en grofvuil naast de ondergrondse containers plaatsen.De afdeling Handhaving van de gemeente Leiden controleert regelmatig.

Ook vragen wij u om de ondergrondse containers ’s nacht niet te gebruiken. Dit om overlast voor uw onwonenden te verkomen.

Aanbieden grofvuil

Voor het gratis ophalen van grofvuil kunt u online een afspraak maken via  www.leiden.nl/afval met uw DigiD. Of bel met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - Leiden, keuze 3 (maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur).

U kunt uw grofvuil ook zelf wegbrengen naar de Milieustraat, J.C. de Rijpstraat 11.

U kunt contact opnemen met Kringloopbedrijf Het Warenhuis voor het laten ophalen van bruikbare goederen of elektrische apparaten op tel. (071) 524 00 60.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca

Cluster Beheer

Gemeente Leiden