Zeewier - aanbieden minicontainers

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van huisvuil in uw wijk zo goed mogelijk laten verlopen.

Het is van belang dat u uw minicontainer op de juiste wijze aanbiedt en dat u ervoor zorgt dat deze niet in de weg staat. Zorg er ook voor dat uw auto op een ophaaldag de aanbiedlocatie niet blokkeert.

Wilt u daarnaast rekening houden met het volgende?

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet. Zet ze dus niet achter elkaar of in een groep.
  • Als de aanbiedlocatie vol staat, wilt u dan uw minicontainer aanbieden op de alternatieve aanbiedlocatie in uw straat.
  • Voor de vuilnisman is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik dank u alvast voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

De heer A. Erkoca

Cluster beheer

Gemeente Leiden