Zeeheldenbuurt - verbeteren fietsroute Zeeheldenbuurt (2022-142)

Op maandag 4 juli 2022 start aannemer AW Infrabouw in opdracht van gemeente Leiden met de herinrichting van de fietsroute tussen de Rijndijken. Met deze brief informeren wij u over wat dit voor u betekent.

Verbeteren fietsroute Zeeheldenbuurt

Onderdeel van het project ‘Verbeteren fietsroute Zeeheldenbuurt” is onder andere het aanleggen van een nieuw fietspad / fietsstraat ter hoogte van het Evertsenpad, Tasmanstraat en Willem Barentzstraat.

Ook wordt een nieuw regenwaterriool aangelegd dat uitmondt in de Nieuwe Rijn. Het nieuwe regenwaterriool krijgt uitleggers richting de woningen van de Tasmanstraat. Hiermee bereiden wij ons alvast voor om in de toekomst het regenwater af te kunnen koppelen van het huidige riool. Bestaande aansluitingen op het vuilwaterriool worden geïnspecteerd. Indien uw aansluiting vervangen dient te worden zal de aannemer voortijdig contact met u opnemen.

Mogelijke overlast

De werkzaamheden kunnen zorgen voor hinder of overlast, zoals geluidsoverlast, een slechtere bereikbaarheid van uw woning of het verder weg moeten parkeren van de auto. Wij doen ons best om dit tot een minimum te beperken en vertrouwen op uw begrip.

Planning werkzaamheden

GW Infra start op maandag 4 juli 2022 met de werkzaamheden. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot 24 december 2022. Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering afwijken van de planning.

Doordat het fietspad van het Evertsenpad gestremd wordt is gekozen om dit deel in de schoolvakantie uit te voeren.

Werkzaamheden in fases en bereikbaarheid

Het werk wordt in fases uitgevoerd. Per fase is een gedeelte van het fietspad en/of rijbaan afgesloten. Tijdens het gehele project zijn er omleidingsroutes. Deze routes zijn aangegeven door middel van de gebruikelijke borden. De woningen blijven (te voet) bereikbaar. 

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mij of de opzichter van het werk de heer A. Hofman van de gemeente Leiden, tel. 14 071 - Leiden, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of vul het formulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rob Jansen
Sr. Technisch Projectleider