Zeeheldenbuurt - uitspraak Raad van State over de fietsroute tussen de Rijndijken (2023-024)

In juli 2022 is aannemer AW Infrabouw in opdracht van gemeente Leiden gestart met de herinrichting van de fietsroute tussen de Rijndijken. Voor de Tasmanstraat lag er nog een hoger beroep bij de Raad van State tegen het verkeersbesluit ‘instellen fietsroute tussen de Rijndijken (Admiraalsweg, Tasmanstraat, Bontekoestraat en Evertsenstraat)’. Inmiddels heeft de Raad van State over het verkeersbesluit uitspraak gedaan. In deze brief leest u hier meer over en welke gevolgen dit heeft voor de Tasmanstraat.

Verkeersbesluit, beroep tegen Omgevingsvergunning en Voorlopige Voorziening Verbreden Tasmanstraat

De Raad van State heeft besloten dat het verkeersbesluit in stand blijft en daarmee de Tasmanstraat als fietsstraat met eenrichtingsverkeer in gebruik genomen mag worden. Naast dit hoger beroep loopt er echter nog een beroep en een Voorlopige Voorziening tegen de omgevingsvergunning voor de verbreding van de Tasmanstraat. Dit betekent dat de Tasmanstraat nog niet als fietsstraat met eenrichtingsverkeer gebruikt mag worden totdat de rechter uitspraak over het beroep tegen de omgevingsvergunning heeft gedaan.

Verkeerssituatie in de Tasmanstraat

Totdat de rechter een besluit heeft genomen op het beroep van de Omgevingsvergunning blijft de huidige verkeerssituatie zoals deze voor de herinrichting was in stand. Het zuidelijke deel van de Tasmanstraat blijft doodlopend voor autoverkeer, de straat blijft 2-richtingsverkeer en is geen fietsstraat.

Direct omwonenden van de Tasmanstraat worden nader geïnformeerd op het moment dat de rechter een uitspraak heeft gedaan en welke gevolgen deze heeft met betrekking tot de verkeerssituatie in de Tasmanstraat.

Meer informatie

Indien u vragen hebt over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, Tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager