Zeeheldenbuurt - uitnodiging bewonersavond Dolfijn ‘t Schippertje

Graag nodigen wij alle inwoners van de Zeeheldenbuurt uit voor een informatiebijeenkomst over de bouwplannen van de voormalige school De Dolfijn en het buurtcentrum ’t Schippertje, de gymzaal en bijbehorende speelplaats.

Deze bijeenkomst vindt plaats op donderdag 31 oktober om 20.00 uur bij Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’, Kortenaerstraat 61.

Aanleiding

Voor de herontwikkeling van ‘Dolfijn ’t Schippertje’ zijn belangrijke stappen gezet. Dit is de locatie van de huidige school gelegen tussen de Munnikenstraat, Oosterstraat en Oosterdwarsstraat. Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure is Vink Bouw geselecteerd voor uitwerking van het plan en de realisatie. Op 19 september jl. heeft de gemeenteraad van Leiden positief besloten over de bouwplannen voor locatie Dolfijn ’t Schippertje door het zogenaamde uitvoeringsbesluit vast te stellen. Als alles volgens de nu opgestelde planning gaat verloopt, kunnen eind 2020 de werkzaamheden starten.

Plannen Dolfijn ‘t Schippertje

Belangrijke onderdelen van de plannen zijn: het slopen van de school, het behouden van de bestaande gymzaal en het maken van een aantrekkelijk plein. In totaal komen er 11 (gezins)woningen met een collectieve daktuin. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de Wijkvisie ‘Samen maken we de Zeeheldenbuurt’ en de wensen van de klankbordgroep (bestaande uit leden van de buurtverenigingen en direct omwonenden).

Informatiebijeenkomst

Een verdere toelichting op de plannen krijgt u op de informatiebijeenkomst:

  • Datum: 31 oktober
  • Tijd: 20.00 – 21.30 uur
  • Locatie: Speeltuinvereniging ‘Ons Eiland’, Kortenaerstraat 61 (door de poort, links)

Vervolgstappen

Vink Bouw gaat de komende periode de plannen verder uitwerken. Dat doen ze mede op basis van uw inbreng. De kaders van de plannen staan vast, maar er zijn ook nog zaken waar we graag met de buurt en andere belanghebbenden over praten. We hopen u dan ook te zien op 31 oktober a.s.

Meer informatie

Vink Bouw zal vanaf nu het plan voor de locatie Dolfijn ’t Schippertje verder uitwerken en daarna gaan realiseren. Daarom is vanaf nu Vink Bouw het eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over het project. U kunt Vink Bouw bereiken via Eric Amory. Hij is omgevingsmanager van Vink Bouw. Eric is te bereiken per e-mail: info@ontwerpjewoning.nl of telefonisch: 06-55781488.

Vanuit de gemeente Leiden is Nicolien van Eeden de projectleider van ‘Dolfijn ’t Schippertje’. Gaat het om andere zaken uit de Zeeheldenbuurt? Dan is Chrissie van der Meijden vanuit de gemeente uw contactpersoon.
Beiden zijn bereikbaar via tel. 14 071 – Leiden, keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of via een het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groeten,

Namens de gemeente Leiden
Nicolien van Eeden
Projectmanager                                                          

Namens Vink Bouw
Bernlef de Vries
Directeur