Zeeheldenbuurt - stand van zaken verbeteren fietsroute (2021-134)

Op 22 februari 2021 hebben wij u een brief gestuurd over de stand van zaken van het project Verbeteren fietsroute tussen de Rijndijken. Hierin hebben we aangegeven dat we u zouden informeren over het verdere verloop van het project zodra er meer duidelijkheid is.

Project Verbeteren fietsroute door de Zeeheldenbuurt

Het doel is de fietsroute en daarmee de verkeersveiligheid voor fietsers tussen de Hoge Rijndijk en de Lage Rijndijk (door de Zeeheldenbuurt) te verbeteren. De verbeteringen bestaan in hoofdlijnen uit het verbeteren van de fietsroute over de Tasmanstraat en het verbeteren van twee fietsoversteken om daarmee een veiligere, duidelijkere, meer herkenbare fietsroute tussen de Rijndijken te realiseren.

Stand van zaken

Vrijwel alle voorbereidende werkzaamheden om tot uitvoering van het project over te gaan zijn  afgerond. Omdat er beroep tegen het verkeersbesluit is aangetekend bij de rechtbank en er bezwaren tegen de omgevingsvergunningen zijn ingediend bij de Regionale Commissie Bezwaarschriften ligt het project nu stil.

Planning

Na afhandeling van het beroep en de bezwaren zullen wij u, middels een bewonersbrief nader informeren over het vervolg van het project. Naar verwachting zal dit aan het einde van dit jaar gaan gebeuren.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071.

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars
Projectmanager