Zeeheldenbuurt - stand van zaken Tasmanpark (2020-164)

In november vorig jaar ontving u een bewonersbrief over de start en de duur van de herinrichtingswerkzaamheden in het Tasmanpark. De werkzaamheden waren gepland tot maart 2020. In de maanden januari en februari van dit jaar heeft het vaak en veel geregend, waardoor geplande werkzaamheden door de aannemer nauwelijks doorgang konden vinden.

Het was dus nog even de vraag of de vaste planten op tijd geplant konden worden om daarmee de werkzaamheden in het park te kunnen afronden. Dit is gelukkig mogelijk gebleken!

Afronding werkzaamheden in het Tasmanpark

De werkzaamheden worden door de aannemer in de eerste week van mei afgerond. Een aantal elementen (zoals de basketbalpalen) wordt op een later moment aangebracht. Als laatste wordt het gras in het park ingezaaid. Om het gras de kans te geven te groeien blijven er nog minimaal tot half juni hekken om het Tasmanpark staan. Dit kan langer worden als het gras dan nog niet sterk genoeg is, met name als er sprake is van aanhoudende droogte.

De officiële opening van het park wordt op feestelijke wijze gevierd. Vanwege de corona-maatregelen kunnen we nu nog niet aangeven wanneer dit kan plaatsvinden. Als het zover is, zult u tijdig een uitnodiging ontvangen.

Vragen over de inrichting van het Tasmanpark

Een aantal bewoners heeft vragen gesteld over de inrichting van het park. In het ontwerp van het park is opgenomen dat er een hondenuitrengebied komt met daaromheen een hek met drie in- en uitgangen. Het hek wordt deels met beplanting bedekt. Verder komt er een sport- en renbaan rondom het sportveld, uitgevoerd met belijning op rood asfalt.

Procedure ontwerp verkeersbesluit Instellen fietsroute tussen de Rijndijken

Op het ontwerp verkeersbesluit betreffende het instellen van een fietsroute tussen de Rijndijken zijn zienswijzen ingediend door bewoners van de Zeeheldenbuurt. Voorafgaande aan de beantwoording van deze zienswijzen was een gesprek tussen wethouder Ashley North en een aantal bewoners gepland. In verband met de coronamaatregelen kon dit gesprek niet doorgaan.. Het voornemen is nu om dit gesprek nog voor de zomer van dit jaar te laten plaatsvinden.

Vanwege deze vertraging kan er nog geen definitief verkeersbesluit gepubliceerd worden. Het definitieve verkeersbesluit wordt gepubliceerd in de Gemeenteberichten van de Stadskrant. Ook zal dit besluit worden vermeld op de facebookpagina en website van de buurtvereniging.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief, gebruik dan het formulier op www.leiden.nl/contact (ter attentie van P. Tempelaars).

Met vriendelijke groet,

Petra Tempelaars

Projectmanager