Zeeheldenbuurt - Rioolreparaties (2022-286)

Met deze brief informeren we u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in uw wijk. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

In de Zeeheldenbuurt tussen de Zijlsingel, Tasmanstraat, Oosterdwarsstraat, Trompstraat en Bontekoestraat is er een inspectie uitgevoerd in het hoofdriool. Uit deze inspectie is gebleken dat er schades zijn bij de huis- en kolkaansluitingen ter hoogte van het hoofdriool in de rijbaan. Om te voorkomen dat er verzakkingen in de weg ontstaan gaan wij deze schades repareren. In de Tasmanstraat zijn deze reparaties gelijk meegenomen met de recente werkzaamheden.

Voor de overige locaties gaan we hiervoor in een aantal straten in de Zeeheldenbuurt op verschillende locaties, voor een korte periode de weg openbreken.

Tijdens de werkzaamheden bij u voor de deur kunt u uw riolering gewoon gebruiken. De rioolhuisaansluiting zal kort even onderbroken moeten worden. De aannemer zal dan bij u aanbellen en vragen voor een korte periode even niet te lozen op het riool.

Wanneer gaan we dit doen?

De werkzaamheden starten op maandag 5 december. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot vrijdag 27 januari 2023. Vanaf maandag 26 december tot en met vrijdag 6 januari 2023 (kerstvakantie) wordt er niet gewerkt. We zorgen ervoor dat in deze periode de rijbaan en parkeervakken bereikbaar zijn. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De rijbaan is tijdens de werkzaamheden afgesloten voor het autoverkeer. De omleiding wordt met borden aangegeven. Fietsers worden gevraagd af te stappen. Deze hebben doorgang via het voetpad. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Parkeren

Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Op sommige locaties worden, in verband met de werkzaamheden, parkeerverboden geplaatst. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te minimaliseren, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Tijdelijk andere plek aanbieden huisvuil

Het kan zijn dat uw huisvuil tijdelijk op een andere plek moet worden aangeboden. Dit kan op plekken waar de straat niet opgebroken is en de vuilniswagen kan komen. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact op via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor Leen Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Erik Hogewoning

Projectcoördinator Cluster Beheer