Zeeheldenbuurt - locaties inzameling rest- en ander afval (2022-179)

In uw wijk wordt gebruik gemaakt van ondergrondse restafvalcontainers, naast het inzamelen van GFT en papier door middel van minicontainer. Omdat er een aantal nieuwe woningen zijn bijgekomen in de wijk versturen wij deze brief om de locaties en de regels omtrent de afvalinzameling onder de aandacht te brengen. GFT wordt op maandagen in de oneven weken ingezameld. Papier wordt één keer per vier weken ingezameld op donderdag, de eerstvolgende keer is op 29 augustus. Wanneer u de afvalwijzer app downloadt op uw mobiele telefoon kunt u hier alle informatie op vinden.

GFT- en papier minicontainers

De GFT- en papier minicontainers kunt u aanbieden op de gebruikelijke plek, gemarkeerd met een groene streep. Er zijn in de wijk een aantal groene lijnen vervaagd of gewijzigd. Deze zullen binnenkort opnieuw weer worden aangebracht op de betreffende locaties. Voor de rijroute van de inzamelwagens zijn deze aangewezen locaties van belang. Op deze manier kan er efficiënt worden ingezameld, en hoeven er geen extra kilometers te worden gemaakt en is er ook rekening gehouden met de –(verkeers)veiligheid.

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van afval in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Daarom willen wij u vriendelijk verzoeken om rekening te houden met onderstaande aandachtpunten;

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de afvalophalers is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de afvalwagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.
  • Is de aanbiedlocatie erg vol? Loopt u dan even door naar de volgende locatie. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking hiervoor.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Gemeente Leiden
Cluster Beheer