Zeeheldenbuurt - informatieavond fietsroute

Graag nodig ik u uit voor een inloopavond over het verbeteren van de fietsroute tussen de Sumatrabrug en de Admiraalsbrug in de Zeeheldenbuurt.

  • Datum: dinsdag 14 mei 2019
  • Tijdstip: 18.30 tot 20.30 uur (aanmelden niet nodig, u kunt binnenlopen wanneer u wilt)
  • Locatie: Kantine Stedelijk Beheer, Admiraal Banckertweg 15

Betere fietspaden en een fietsstraat

Leiden zet de fiets op 1: de gemeente Leiden stimuleert fietsen door verschillende doorgaande fietsroutes te verbeteren. Zo blijft de stad duurzaam, leefbaar en bereikbaar. Eén van die fietsroutes loopt door de Zeeheldenbuurt.

Op dit moment werkt de gemeente aan het schetsontwerp van de fietsroute tussen de Sumatrabrug en de Admiraalsbrug. Deze route is opgedeeld in drie stukken.

  1. Het fietspad vanaf de Sumatrabrug, langs de Admiraalsweg tot de Tasmanstraat
  2. De route over de Tasmanstraat tussen de Bontekoestraat en het Evertsenpad
  3. Het fietspad vanaf het Evertsenpad tot de Admiraalsbrug

Schetsontwerp deel 1 en 3

Bij de delen 1 en 3 wil de gemeente de fietsroute verbeteren door de fietspaden te verbreden, te voorzien van een nieuwe asfaltlaag, de bochten ruimer te maken en de oversteken over de Admiraalsweg en de J.C. de Rijpstraat opnieuw in te richten.

Schetsontwerp Tasmanstraat

In het schetsontwerp stellen we voor om de Tasmanstraat, voor de veiligheid en het comfort van de doorgaande fietser, één meter te verbreden en in te richten als een fietsstraat. Een fietsstraat verhoogt de veiligheid voor het fietsverkeer en de voetganger omdat het autoverkeer door de inrichting van de weg langzamer rijdt. Een fietsstraat is niet nieuw in Nederland en bestaat al in veel steden.

Door ook éénrichtingsverkeer in de Tasmanstraat in te stellen en de doorgang naar de Evertsenstraat open te stellen hoeven auto’s niet meer te keren op de fietsroute.

Onderzoeken

De komende weken worden nog onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn om het schetsontwerp te toetsen. Er wordt onder andere geteld hoeveel fietsers en auto’s in de Tasmanstraat rijden, wordt de bestaande situatie gemeten en wordt een inventarisatie van de bomen gedaan. Tijdens de inloopavond kunt u de eerste schetsontwerpen zien, uw suggesties geven en al uw vragen stellen over het ontwerp.

Wat vooraf ging

Naar aanleiding van de voorbereidingen om tot een herinrichting van het Zeeheldenpark te komen is er in 2017 een aantal bewonersavonden geweest over alléén de fietsroute langs of door het Zeeheldenpark. Hierbij kwam met name aan de orde of de fietsroute anders dan over de Tasmanstraat kon gaan lopen. Er zijn vervolgens diverse alternatieve fietsroutes onderzocht. Uit deze onderzoeken is naar voren gekomen dat het herinrichten van de Tasmanstraat de beste optie is omdat er dan geen vier meter breed fietspad aangelegd hoeft te worden door of direct langs het Zeeheldenpark. Hierdoor blijft veel groen behouden. Dit past binnen de uitgangspunten voor het park, opgenomen in de Wijkvisie van de Zeeheldenbuurt: vergroening, spelen, ontmoeten en activiteiten. In februari 2018 zijn de bewoners van de Tasmanstraat en de directe omgeving met een brief hierover geïnformeerd, waarbij is aangegeven dat de verdere uitwerking van de fietsroute in een apart project zal worden opgepakt. Inmiddels is een projectteam samengesteld en zijn wij verheugd aan de slag te kunnen met het verbeteren van de fietsroute tussen de Nieuwe Rijn en de Oude Rijn. De verbetering van de fietsroute wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Zuid Holland.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur) of stuur een e-mail naar projectondersteuner Maresa Beck via het contactformulier.

Kunt u niet aanwezig zijn tijdens de inloopavond? Wij kunnen u de schetsontwerpen per mail toesturen. U kunt uw verzoek, ideeën en opmerkingen over het ontwerp richten aan Maresa Beck (projectondersteuner) via het contactformulier.

Met vriendelijke groet,

namens het projectteam Petra Tempelaars
Projectmanager