Zeeheldenbuurt - herbestrating vragen (2020-067)

Eerder heeft uw van ons een brief ontvangen met het kenmerk 2020-050 over de onderhoudswerkzaamheden aan de Willem Barentszstraat en J.C. de Rijpstraat.

Vragen en opmerkingen

Naar aanleiding van de brief kwamen een aantal vragen naar voren over de bereikbaarheid van de panden. Om de bereikbaarheid van de bedrijven voor bevoorrading en parkeren beter te waarborgen worden de werkzaamheden in kleinere werkvlakken uitgevoerd.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 17 februari 2020 en duren door de aangepaste maatregelen langer dan de eerder gecommuniceerd einddatum van vrijdag 10 april 2020. Op dit moment is de einddatum nog niet bekend. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Om de bereikbaarheid van de bedrijven zo goed mogelijk te waarborgen worden na het verwijderen van de bestrating, indien noodzakelijk, tijdelijke loopschotten neergelegd. De bereikbaarheid van de binnenplaatsen aan de achterzijde van de bedrijven blijft gewaarborgd.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer