Zandzegge - aanvullende informatie afvalinzameling (2023-061)

Met deze brief informeren we u over de aanbiedlocatie minicontainers. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Tijdelijk andere plek aanbieden minicontainers

Omdat er op dit moment werkzaamheden plaatsvinden op de Zandzegge moeten de minicontainers tijdelijk op een andere aanbiedlocatie worden aangeboden.

Wilt u de minicontainer tijdelijk langs het water op de Heidezegge tegenover huisnummer 26 aanbieden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Als de werkzaamheden gereed zijn, kunt u weer gebruik maken van de aanbiedlocatie op de Zandzegge.

Vragen?

Heeft u vragen na het lezen van deze brief?

Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Projectcoördinator Cluster Beheer