Zakpoort - informatieavond herinrichting

Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond  over het herinrichtingsvoorstel voor de Zakpoort.

Achtergrond

Op 27 maart is er op initiatief van enkele bewoners een vooroverleg geweest met een ontwerpster van de gemeente Leiden. De locatie is gezamenlijk bezocht, en de bewoners hebben hun wensen en ideeën ingebracht.

Thema’s die hierbij naar voren kwamen waren:

  • Vergroening van de steeg (‘Samen aan de slag’)
  • Faciliteren en ordenen fietsparkeren
  • Aandacht voor de historische functie Zakpoort, zoals de  aanwezigheid in het verleden van de bierbrouwerij, alsmede het aanzicht op de toren van de Marekerk vanuit de steeg.

Informatieavond

Inmiddels is er een herinrichtingvoorstel gemaakt. De gemeente bespreekt dit graag met u op:

datum/tijd:   maandag 15 juli 2019 van 19.00 tot 20.00 uur.
locatie:        Kapelzaal stadhuis, Stadhuisplein 1.

Het programma is als volgt:

19.00 uur     Inloop met koffie en thee
19.10 uur     Welkom en inleiding
19.15 uur     Presentatie herinrichtingsvoorstel Zakpoort
19.30 uur     Gelegenheid tot het stellen van vragen
19.45 uur     Vervolgtraject
20.00 uur     Afsluiting bijeenkomst

Samen aan de Slag

De gemeente ondersteunt het bewonersinitiatief vanuit het project ‘Samen aan de Slag’. Samen aan de Slag geeft ruimte aan initiatieven van bewoners om de eigen leefomgeving te verfraaien met extra groen. De gemeente Leiden ondersteunt door mee te denken met het ontwerp.

Aanmelden voor informatieavond

Wilt u de bijeenkomst bijwonen? Meld u zich dan uiterlijk vrijdag 12 juli 2019 12.00 uur aan via wijkregie@leiden.nl.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met René Verdel, via tel. 14 071 of via wijkregie@leiden.nl.

Graag tot 15 juli!

Met vriendelijke groet,

Inge van den Berg (ontwerpster),
René Verdel (wijkregisseur),
Gemeente Leiden