Zaanstraat - bestratingswerkzaamheden (2022-164)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Zaanstraat. Hieronder leest u welke werkzaamheden er plaatsvinden en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Zoals u misschien al weet, is de gemeente bezig met het voorbereiden van het project Duurzame wijkvervanging Hart van Meerburg in uw wijk. In dit project wordt de riolering vervangen en worden de straten klimaat adaptief ingericht. De voorbereiding van een dergelijk project neemt veel tijd in beslag en het duurt nog minimaal 2 jaar voordat de aannemer aan de slag gaat. Om echter de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten de komende jaren te garanderen is het noodzakelijk delen van de rijweg en de trottoirs op korte termijn te herstraten.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 15 augustus. We willen de weg zoveel mogelijk bereikbaar houden. Daarom voeren we het werk uit in 3 fases.

Fase 1: Rijweg, kruising Lekstraat – Zaanstraat tot de drempel bij nr. 23, duur ca. 2 weken.

Fase 2: Rijweg, vanaf de drempel bij nr. 23 tot Merwedestraat, duur ca. 2 weken.

Fase 3: Trottoir, oneven huisnummers en een paar stukken voor de even huisnummers, duur ca. 1 week.

Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 16 september. Deze planning kan nog veranderen door het weer of andere onverwachte omstandigheden.

Bereikbaarheid en parkeren

De kruisingen worden tijdens de werkzaamheden gedeeltelijk of geheel afgesloten. De omleiding wordt met verkeersborden aangegeven. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry
Projectcoördinator Cluster Beheer