Willem v.d. Madeweg - Hoge Rijndijk - inloopbijeenkomst verkeersproject (2023-284)

Op dinsdag 14 november 2023 wordt er voor het project Rhijnvreugd en het verkeersproject Willem van der Madeweg-Hoge Rijndijk. een inloopbijeenkomst georganiseerd. Deze vindt tussen 18.00 en 20.00 uur plaats in de aula van het huis van de buurt Matilo, Zaanstraat 126 in Leiden.

In uw woonomgeving aan de Hoge Rijndijk hebben de gemeente Leiden, projectontwikkelaar Vink en het bedrijf Verhagen ontwikkelingsplannen opgesteld. Deze plannen zijn weer verder uitgewerkt en we willen u hierbij graag betrekken. Daarnaast willen we u informeren over de bestemmingsplanprocedure die nodig is om deze ontwikkelingen uiteindelijk te realiseren. De bestemmingsplanprocedure start naar verwachting eind dit jaar. Daarom nodigen de gemeente, Verhagen en Vink u uit voor een inloopbijeenkomst bij u in de buurt.

Rhijnvreugd

Voor dit project, dat ook wel bekend staat onder de naam Rhijnvreugd, heeft de gemeenteraad  al in 2019 een Nota van Uitgangspunten vastgesteld. Op basis hiervan zijn de eerste plannen opgesteld. Eerder dit jaar hebben de Vink, Verhagen en de gemeente overeenkomsten gesloten om ook de ontwikkeling te kunnen realiseren. We hebben u hier eerder op 18 april 2023 tijdens een informatiebijeenkomst over geïnformeerd.

Ontwerp

Projectontwikkelaar Vink heeft een woningbouwplan voor 75 woningen met een mix van grondgebonden koopwoningen, sociale en middeldure huurwoningen en parkeerplaatsen op het toekomstige eigen terrein. Het bedrijf Verhagen heeft ruimte nodig en kan zo uitbreiden met een nieuw bedrijfsgebouw. Het ontwerp is uitgewerkt tot een concept voorlopig ontwerp.

Daanaast heeft de gemeente plannen om de kruising Willem van der Madeweg-Hoge Rijndijk anders in te gaan richten. Ook hierover informeren we u graag over de stand van zaken van deze inrichting.

Om al deze ontwikkelingen mogelijk te maken brengen we eind dit jaar een ontwerpbestemmingsplan in procedure. Ook hierover willen we u tijdens deze avond informeren.

Bijeenkomst 2023

Op 14 november kunt u de ontwerpen bekijken en uw vragen hierover te stellen. Bij de inloopbijeenkomst zijn, naast de medewerkers van de gemeente, ook medewerkers van het bedrijf Verhagen en het bouw- en ontwikkelbedrijf Vink aanwezig. Omdat het hier om een inloopbijeenkomst gaat, bent u tussen 18.00 en 20.00 uur van harte welkom.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Na de informatiebijeenkomst zetten we de ontwerpen en informatie op de webpagina Rhijnvreugd van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

Michel Groenendijk
Projectmanager