Willem van der Madeweg - onderhoud asfalt (2021-170)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden op de Willem van der Madeweg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Willem van der Madeweg wordt opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van de Willem van der Madeweg tussen Hoge Rijndijk en het Agrippinapad is versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, moet het oude asfalt worden verwijderd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast): denk aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemers gaan de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Leiden. Zij doen hun best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld iets meekrijgen van de werkzaamheden.

Uitvoering

De werkzaamheden vinden ’s avonds en ’s nachts plaats vanaf 20.00 uur.
We streven ernaar dat het verkeer overdag geen hinder ondervindt en kan doorrijden.
De werkzaamheden worden in drie fases opgedeeld:

  • Fase 1: dinsdag 29 juni vanaf 20.00 uur - frezen bestaande asfaltverharding
  • Fase 2: woensdag 30 juni vanaf 20.00 uur - aanbrengen detectielussen
  • Fase 3: donderdag 1 juli vanaf 20.00 uur - asfalteringswerkzaamheden en aanbrengen belijning

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De werkzaamheden vinden plaats onder volledige afsluiting van de rijweg. Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang. Omleidingen worden aangeven met borden.
Aan het voetpad en fietdspad wordt niet gewerkt.

Openbaar vervoer

Buslijn 187 zal vanaf 19.00 uur omrijden via de Maasstraat/Zaanstraat en vervolgt hier vandaan de route via de Hoge Rijndijk richting Zoeterwoude.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer