Willem de Zwijgerlaan - Stand van zaken planinitiatief LEAD (2019-360)

Het is alweer een tijd geleden dat u bent geïnformeerd over LEAD: het planinitiatief om drie woontorens te bouwen aan de Willem de Zwijgerlaan. In deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken.

Terugblik

Op 11 september 2018 was de eerste informatiebijeenkomst over het planinitiatief. Hierna startte een uitgebreid participatietraject. Een groep inwoners van Leiden diende in maart een inleidend referendumverzoek in bij de gemeenteraad.

Het aantal geldige handtekeningen dat daarbij door de gemeenteraad als minimum gesteld is, werd niet gehaald. De gemeenteraad heeft in de raadsvergadering van 20 juni het definitief referendumverzoek niet ontvankelijk verklaard. Vervolgens is tijdens dezelfde raadsvergadering de Nota van Uitgangspunten LEAD door de gemeenteraad vastgesteld.

Planning komende periode

Initiatiefnemer RED Company werkt momenteel het ontwerp uit op basis van de vastgestelde uitgangspunten. Ook zijn RED Company en gemeente in overleg over de (ver)koop van een stuk gemeentegrond. Als de plannen verder zijn uitgewerkt, start de gemeente met het opstellen van het bestemmingsplan voor deze locatie.

In een bestemmingsplan staan de gebruiks- en de bouwmogelijkheden voor een gebied. Ook staat er in een bestemmingsplan welke regels er voor het bouwen gelden.

De afspraken die over LEAD zijn vastgelegd gelden als uitgangspunten voor het bestemmingsplan. De officiële procedure voor het bestemmingsplan start na een volgende participatieronde.

Over de participatieronde ontvangt u later informatie vanuit RED Company.

Meer informatie

Wilt u iets vragen of laten weten naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of ga naar www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Robert Bergenhenegouwen

Senior Projectmanager

Gemeente Leiden