Willem de Zwijgerlaan - gebeidsvisie De Zwijger (2020-454)

In september ontving u een brief van uw woningbouwcorporatie over de gebiedsvisie die wordt gemaakt. De gemeente, De Sleutels en Ons Doel willen in het gebied waar u woont graag extra woningen bouwen en het gebied verbeteren. Daarom maken deze partijen samen een plan waarin de toekomst voor dit gebied wordt beschreven.

Om welk gebied gaat het?

Het gaat om het gebied dat ligt tussen de IJsselmeerlaan/Sumatrastraat, Surinamestraat, Curaçaostraat, Pieter de Bothstraat, Joop Vervoornpad en de volkstuinen Ons Buiten.

Klankbordgroep

In de brief stond ook een oproep voor een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is inmiddels opgericht en is drie keer bij elkaar gekomen (digitaal). Tijdens deze bijeenkomsten hebben we uitgelegd waar we mee bezig zijn om te komen tot een gebiedsvisie. Extra leden voor de klankborgroep zijn altijd welkom! Lijkt het u leuk om in de toekomst ook deel te nemen aan de klankbordgroep? Stuur dan even een e-mail aan gebiedsontwikkeling.wdzl@leiden.

Projectpagina

Inmiddels is er een website waar u informatie over de gebiedsvisie terug kunt vinden: www.leiden.nl/dezwijger.

Op deze pagina vindt u ook een verslag van de eerste drie bijeenkomsten met de klankbordgroep.

Vervolg

In 2021 gaan we weer verder met het maken van de gebiedsvisie. Voordat de gebiedsvisie aan de gemeenteraad wordt voorgelegd informeren we de klankbordgroep en de buurt.

Voorlopig verandert er in uw buurt nog niks concreets. Het maken van de plannen neemt nog een flinke tijd in beslag.

Meer informatie

Wilt u iets vragen of laten weten naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of ga naar www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Nienke Frijlink

Projectmanager

Gemeente Leiden