Willem de Zwijgerlaan - asfaltering fase 3 (2020-412)

Eerder heeft u een brief ontvangen over de werkzaamheden aan het asfalt van de Willem de Zwijgerlaan. Inmiddels zijn de werkzaamheden gestart, is fase 1 afgerond en wordt er fase 2 komende weekend uitgevoerd.

Van maandagavond 23 november tot donderdagochtend 26 november vindt de derde en laatste fase plaats in uw buurt. In deze brief leest u meer over de precieze planning en omleidingen.

Het asfalt moet worden vernieuwd

De bovenste laag asfalt van de Willem de Zwijgerlaan is versleten en wordt vervangen. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, verwijdert de aannemer het oude asfalt. Deze werkzaamheden veroorzaken geluidsoverlast. De aannemer doet zijn best het geluid te minimaliseren.

Nieuwe planning

Door voorbereidende werkzaamheden van de provincie Zuid Holland aan de Leiderdorpsebrug (Stierenbrug) in het weekend van 23 t/m 26 oktober jongstleden, is besloten de werkzaamheden voor fase 2 en 3 aan de Willem de Zwijgerlaan uit te stellen naar midden november. Samen met de aannemers (Versluys en Zoon bv. voor het asfaltwerk en Ko Hartog Elektrotechniek voor de aansturing van de verkeerslichten) is een nieuwe planning gemaakt.

Uitvoering fase 3 ’s avonds en ‘s nachts

In deze laatste fase wordt gewerkt aan het stuk Willem de Zwijgerlaan tussen de IJsselmeerlaan / Sumatrastraat en de Zijlbrug. De werkzaamheden vinden plaats van maandag 23 november tot donderdagochtend 26 november gedurende 3 avonden en nachten tussen 20.00 en 6.00 uur. Overdag vinden er geen werkzaamheden plaats en is de weg van 6.00 tot 20.00 uur open voor verkeer.

  • Maandagavond 23 november vanaf 20.00 uur: Start verwijderen asfalt en aanbrengen detectielussen voor de verkeerslichten.
  • Dinsdag 24 november 06.00 - 20.00 uur: Tussen 06.00 en 20.00 uur is de weg begaanbaar voor verkeer.
  • Dinsdagavond 24 november vanaf 20.00 uur: Uitloop aanbrengen detectielussen.
  • Woensdag 25 november 06.00 – 20.00 uur: Tussen 06.00 en 20.00 uur is de weg begaanbaar voor verkeer.
  • Woensdagavond 25 november 20.00 uur: Start asfalteren en aansluitend belijning aanbrengen op de weg.
  • Donderdagochtend 26 november 06.00 uur: Werkzaamheden fase 3 gereed en weg begaanbaar voor verkeer.

Het autoverkeer wordt omgeleid

Gedurende de werkzaamheden ’s avonds en ‘s nachts wordt het autoverkeer omgeleid. De Willem de Zwijgerlaan is afgesloten tussen de IJsselmeerlaan / Sumatrastraat en de Zijlbrug. Hiervoor geldt dan de volgende omleidingsroute:

  • De kruising bij de IJsselmeerlaan / Sumatrastraat blijft open en begaanbaar voor bestemmingsverkeer.
  • Verkeer naar Leiderdorp wordt omgeleid via de Sumatrastraat, Lage Rijndijk, Zijldijk, Rietschans en Engelendaal. En de omleiding verloopt andersom vanuit Leiderdorp naar Leiden.

De omleidingen worden ter plekke aangegeven met borden. Het verkeer op de omliggende auto- en snelwegen richting Leiden wordt geattendeerd op de werkzaamheden aan de Willem de Zwijgerlaan en middels borden omgeleid.

Openbaar vervoer

Het busverkeer rijdt op maandagavond 23 november en dinsdagavond 24 november de reguliere routes behalve op woensdagavond 25 november. Buslijnen 56, 365 en 410 rijden dan via alternatieve routes. In geval van nood kunnen de hulpdiensten doorrijden.

Neem bij vragen contact met ons op

Heeft u tijdens de werkzaamheden vragen omtrent planning en uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Leiden; de heer Zeger van de Groep, bereikbaar via 06 - 31 62 95 07.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer
Projectcoördinator werkvoorbereiding