Willem de Zwijgerbrug - geluidsschermen (2022-220)

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, zijn de werkzaamheden op en rond de Willem de Zwijgerbrug nagenoeg klaar. Aannemer Dura Vermeer verwacht begin oktober het werk op te leveren aan de gemeente Leiden.

Onverwachte situatie kabels en leidingen

Tijdens het aanleggen van het geluidsscherm aan de zuidkant van de Willem de Zwijgerbrug (aan de kant van de Flemingstraat) is de gemeente tegen een probleem aangelopen. Het blijkt niet mogelijk om het gedeelte van het geluidsscherm tussen de Haarlemmertrekvaart en de Flemingstraat (met een lengte van negen meter) aan te leggen.

De oorzaak is dat op deze plek kabels liggen die verkleefd zijn aan het asfalt. Deze kabels hebben een essentiële functie voor onder meer nood- en hulpdiensten. Door de verkleving kan de aannemer de kabels niet losmaken en verleggen. Door de essentiële functie kunnen ze ook niet buiten werking gesteld worden. Daarom heeft de gemeente moeten besluiten om dit laatste gedeelte van het scherm aan de zuidkant niet aan te leggen.

Gevolgen korter geluidsscherm aan de zuidkant onderzocht

Het doel van het geluidsscherm is het beperken van de geluidsoverlast voor de omwonenden van de Willem de Zwijgerbrug als onderdeel van het Actieplan omgevingslawaai van de gemeente Leiden.

De gemeente heeft het gespecialiseerde ingenieursbureau DGMR gevraagd om de gevolgen te bepalen van het kortere geluidsscherm aan de zuidkant. DGMR heeft de zogenoemde geluidsbelasting vastgesteld voor drie situaties:

  • Situatie 1: de situatie zonder geluidsscherm aan de zuidkant.
  • Situatie 2: de situatie met een volledig geluidsscherm aan de zuidkant.
  • Situatie 3: de situatie met het negen meter ingekorte geluidsscherm aan de zuidkant.

In onderstaande tabel is het effect van deze drie situaties op de twee maatgevende woningen in het gebied weergegeven. De drie getallen per locatie geven de geluidsbelasting weer op de begane grond/op de eerste verdieping/op de tweede verdieping. De verschillen tussen situatie 2 en 3 zijn dik gemarkeerd. De getallen zijn afgerond op hele getallen.

Locatie

Situatie 1:

Geluidsbelasting zonder scherm

Situatie 2:

Geluidsbelasting

met volledig scherm

Situatie 3:

Geluidsbelasting

met ingekort scherm

Maredijk 149

59 / 63 / 64

51 / 60 / 64

52 / 60 / 64

Schoolmeesterspad 63

65 / 66 / 67

58 / 64 / 67

59 / 64 / 67

DGMR concludeert dat de gemeente de doelen van het beperken van de geluidsoverlast ook bij het inkorten van het geluidsscherm aan de zuidkant ruim haalt en de geluidsbelasting aanzienlijk afneemt ten opzichte van de situatie voor het plaatsen van het geluidsscherm.

De geluidstoename in het gebied achter het ingekorte geluidsscherm aan de zuidkant ten opzichte van een volledig geluidsscherm is minimaal. Van geen toename tot een toename van 0,7dB.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Stuur dan een e-mail naar leidsering@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

J. van der Hoeven
Projectleider Willem de Zwijgerbrug