Wijziging rijrichting Sint Aagtenstraat

Geachte heer, mevrouw,

Op 16 november 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit genomen voor de verkeersafwikkeling na de herinrichting van de Lammermarkt en omgeving.

In dat verkeersbesluit staat onder meer dat het éénrichtingsverkeer op de Sint Aagtenstraat wordt omgedraaid om de verkeerssituatie op de Nieuwe Beestenmarkt overzichtelijker te maken.

Aanpassen bebording

Er is gebleken dat de bebording in de Sint Aagtenstraat nog niet is aangepast naar wat in het verkeersbesluit staat. In de week van 5 november past de gemeente de bebording aan. Dit betekent dat u vanaf die week de Sint Aagtenstraat kunt bereiken via de 2e Binnenvestgracht en de Steenstraat. Informeert u alstublieft ook uw bezoek en leveranciers hierover.

Uiteraard wordt er ter plaatse aangegeven dat de verkeerssituatie is gewijzigd.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Mandy von Eckardstein

Projectmanager Openbare Ruimte Lammermarkt