West-Indiëbaan - werkzaamheden aan bomen (2022-084)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan de West-Indiëbaan. Hieronder leest u welke werkzaamheden er plaatsvinden en wat dit voor u betekent.

Groeiplaatsverbetering

De wortelopdruk van zeven bomen in het fiets- en voetpad veroorzaakt veel hinder. Om dit te verhelpen worden zowel in het fietspad als in een deel van het voetpad de wortels verwijderd.
De verwijdering van de wortels veroorzaakt geen (directe) schade aan de boom.
Door een grote vrachtwagen (met een grondstofzuiger) wordt bij deze bomen grond uitgezogen en nieuwe voedzame grond aangebracht. Door nieuwe grond aan te brengen zal de boom dieper in de grond nieuwe wortels maken om in de toekomst wortelopdruk te voorkomen.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd, van maandag 2 mei tot en met vrijdag 6 mei van 07.30 tot 16.00 uur, met uitzondering van 5 mei (Bevrijdingsdag). Op deze dag vinden er geen werkzaamheden plaats.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De wortelopdruk is vooral in het fietspad aanwezig. Daarom sluiten we het fietspad tijdens de werkzaamheden volledig af en wordt het fietsverkeer omgeleid.
Het voetpad richting de bushalte is bereikbaar voor voetgangers. Ook de toegang van en naar de bushalte blijft bereikbaar.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best zo min mogelijk geluid te maken, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.
Wij vragen uw begrip hiervoor.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.
Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact met de toezichthouder, Ben Prijt. Hij is tijdens de uitvoering op het werk aanwezig.

Met vriendelijke groet,

S. de Jeu
Projectcoördinator Cluster Beheer