Werninkterrein - verkeersonderzoek (2020-456)

Graag nodigen wij u uit om uw reactie te geven op het verkeersonderzoek voor het Werninkterrein.

Het Werninkterrein wordt ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. Op dit moment is het terrein echter niet goed bereikbaar. Voor de ontwikkeling is het belangrijk om de bereikbaarheid te verbeteren. Hiervoor wordt een verkeersonderzoek gedaan. Met deze brief nodigen wij u uit om de tussentijdse resultaten van dit verkeersonderzoek te bekijken en uw reactie erop te geven. Deze reacties gebruiken wij bij het uitwerken van het verkeersonderzoek en bij het opstellen van de gebiedsvisie Werninkterrein.

Gebiedsvisie Werninkterrein

Voor de ontwikkeling van het Werninkterrein zijn wij in gesprek met inwoners, ondernemers en organisaties. Door het invullen van enquêtes en het reageren op modellen is er de afgelopen maanden al een bijdrage aan de gebiedsvisie geleverd. U vindt de modellen en de resultaten (tot nu toe) op doemee.leiden.nl, project Gebiedsvisie Werninkterrein. Hier leest u ook hoe u kunt blijven meedoen.

In de gebiedsvisie beschrijven we straks de visie en spelregels voor de ontwikkeling van het Werninkterrein. De gemeenteraad moet deze gebiedsvisie uiteindelijk vaststellen. Alle (bouw)plannen moeten  daarna aan de kaders in deze gebiedsvisie voldoen.

Verkeer

Bij de ontwikkeling van het gebied is het belangrijk dat ook de toegang tot het terrein goed georganiseerd is; dat bewoners en bezoekers met de auto, fiets en/of lopend de nieuwe wijk kunnen bereiken.

En dat er goede verbindingen zijn met de naast gelegen wijken en de rest van de stad. Daarbij moet de nieuwe wijk ‘autoluw’ worden; een wijk waar de fietser en de voetganger meer ruimte krijgen en de auto te gast is.

Verkeersvarianten

Er is nog geen besluit genomen over de bereikbaarheid van het vernieuwde Werninkterrein. Op dit moment vindt er een verkeersonderzoek plaats. In dit onderzoek wordt een aantal mogelijke verkeersvarianten onderzocht: een herinrichting van de Amphoraweg en/of een tunnel naar de Hoge Mors en/of een brug naar de Haagweg. We kijken daarbij ook naar de effecten van andere plannen in Leiden op de verkeerssituatie in dit gebied. Het verkeersonderzoek is nog niet afgerond. Dit zal nog een paar maanden duren. Graag presenteren wij aan u wat er tot nu toe onderzocht is. Daarbij horen wij graag uw reactie, vragen en aandachtspunten.

Als het verkeersonderzoek is afgerond, vindt er in het voorjaar nog een participatieronde over de verkeersontsluiting van het Werninkterrein plaats met opnieuw een bijeenkomst; online of fysiek indien mogelijk. Pas daarna vindt de besluitvorming plaats.

We horen graag uw mening

U kunt op verschillende manieren uw reactie op het verkeersonderzoek geven: via een digitale bijeenkomst, via doemee.leiden.nl of telefonisch. Helaas kunnen wij vanwege de coronamaatregelen geen fysieke bijeenkomst organiseren.

Op donderdag 21 januari 2021 vindt van 20.00 tot 21.30 uur een digitale bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we het verkeersonderzoek en kunt u hierover vragen stellen en uw reactie geven. Daarnaast kunt u op doemee.leiden.nl van 21 januari tot en met 4 februari online reageren op de verkeersvarianten. En geeft u liever telefonisch een reactie, dan kan dat tijdens twee spreekuren.

Op de onderstaande momenten kunt u mij bellen op het nummer 06-40 99 05 29.

  • Donderdag 28 januari van 9.00 tot 11.00 uur
  • Dinsdag 2 februari van 15.00 tot 17.00 uur

Wilt u deelnemen aan de online bijeenkomst op 21 januari?

Meld u dan voor 18 januari 2021 aan bij Claudia Wagner. Dit kan door een mail te sturen naar

c.wagner@leiden.nl. U ontvangt dan de link van de bijeenkomst.

Hoe gaat het verder en hoe blijft u op de hoogte?

Op doemee.leiden.nl vindt u meer informatie over het project en kunt u de komende maanden blijven meedenken! Ook delen we regelmatig informatie via de Stadskrant en Stadsnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.leiden.nl/stadsnieuws en abonneer u op ‘Mors’. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Carlo Cornelis

Projectmanager Werninkterrein