Werninkterrein - meedenken over nieuwe wijk (2020-227)

Met deze brief nodigt de gemeente Leiden u uit om mee te denken over een plan voor een nieuwe
wijk op het Werninkterrein.

Het Werninkterrein

Het Werninkterrein is een voormalig bedrijventerrein tussen de Rijn, het spoor en het bedrijventerrein Amphoraweg. Het terrein is al een tijd niet meer in gebruik als betoncentrale. Vanwege de ligging vlakbij het centrum, aan het water en redelijk dicht bij het station is het gebied heel geschikt om te
ontwikkelen tot een plek waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Wat is uw idee over het Werninkterrein? Wordt het een gebied om te wonen, of komt er daarnaast ook ruimte voor bijvoorbeeld ondernemen, recreatie, groen of horeca? Wilt u er een wandeling kunnen maken langs de Rijn, kunnen uw kinderen er lekker spelen of maken we meer gebruik van het water om te varen?

Wat gaan we doen?

Vanaf nu start de gemeente Leiden een ‘denk en doe mee traject’. Tijdens dit traject maken we met úw inbreng een gebiedsvisie voor het Werninkterrein. In deze gebiedsvisie beschrijven we de visie en spelregels voor de ontwikkeling van dit gebied. De gemeenteraad moet deze gebiedsvisie uiteindelijk
goedkeuren. Alle (bouw)plannen moeten daarna aan deze gebiedsvisie voldoen.

U kunt meedoen!

Wij horen graag wat u belangrijk vindt voor de ontwikkeling van het Werninkterrein. Meedoen is makkelijk!

Enquête

Tot en met 30 juni 2020 kunt u op het platform doemee.leiden.nl een enquête invullen. Het beantwoorden van de vragen kost ongeveer 10 minuten. U kunt op het platform ook uw eigen ideeën voor het gebied met ons delen!

Telefonisch spreekuur

Is het niet mogelijk om de enquête online in te vullen? Dan kunt u gebruikmaken van het telefonisch spreekuur. Op de onderstaande dagen en tijden organiseren wij een telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 14 071. Als u aangeeft dat u belt voor de gebiedsvisie Werninkterrein, verbindt een medewerker u door. Daarna kunt u vragen stellen en/of uw mening geven.

  • Dinsdag 16 juni 12.00 - 17.00 uur
  • Vrijdag 26 juni 12.00 - 17.00 uur

Hoe gaat het verder en hoe blijft u op de hoogte?

De resultaten van de enquête gebruiken we om drie scenario’s voor het gebied te maken. In september nodigen we u uit om op hierop te reageren. In verband met de coronamaatregelen kunnen we nu nog niet aangeven hoe we dit gaan doen (bijeenkomsten of online). Ook gaan we in het najaar met
omwonenden en ondernemers in gesprek over de verkeerssituatie rondom het Werninkterrein en hoe het verkeer van en naar de nieuwe wijk goed en veilig kan plaatsvinden op de omliggende wegen. Op doemee.leiden.nl vindt u meer informatie over het project en kunt u de komende maanden blijven
meedenken! Ook delen we regelmatig informatie via de Stadskrant en Stadsnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.leiden.nl/stadsnieuws en abonneer u op ‘Mors’. Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.


Met vriendelijke groet,
Carlo Cornelis
Projectmanager Werninkterrein