Werninkterrein - informatieavond 15 april (2021-088)

Graag nodigen wij u uit voor een digitale bijeenkomst over het toekomstige Werninkterrein op donderdag 15 april 2021 van 19.30 tot 21.00 uur. De gemeente Leiden is van plan om hier een woonwijk met circa 600-700 woningen te realiseren. Hierover hebben vorig jaar een aantal participatiebijeenkomsten plaatsgevonden. Tijdens de bijeenkomst op donderdag 15 april presenteren wij aan u de concept gebiedsvisie voor deze herontwikkeling van het Werninkterrein.

Ook presenteren wij deze avond de resultaten van het onderzoek naar hoe dit gebied met de stad verbonden moet worden en bereikbaar wordt gemaakt. De afgelopen tijd zijn verschillende opties hiervoor onderzocht. Het maken van een tunnel naar de Hoge Mors lijkt, alles afwegende, de beste oplossing. Dit willen we graag aan u toelichten. En uw reactie daarop, en op de gebiedsvisie, horen.

Gebiedsvisie Werninkterrein

Het Werninkterrein wordt ontwikkeld tot een nieuwe woonwijk. Voor de herontwikkeling van het terrein maken we een gebiedsvisie. Hierin beschrijven we de visie en spelregels waar bij de ontwikkeling rekening mee gehouden moet worden. De gemeenteraad moet deze gebiedsvisie uiteindelijk vaststellen. Alle (bouw)plannen moeten daarna aan de kaders in deze gebiedsvisie voldoen.

De afgelopen maanden zijn wij in gesprek gegaan met inwoners, ondernemers en organisaties om de gebiedsvisie te kunnen maken. Er zijn enquêtes ingevuld en op het platform doemee.leiden.nl en tijdens een bijeenkomst op het terrein zijn reacties gegeven op de diverse modellen. Met behulp van alle inbreng hebben wij de gebiedsvisie Werninkterrein opgesteld, die wij tijdens deze bijeenkomst graag aan u presenteren.

Verkeer

Bij de ontwikkeling van het gebied is het ook belangrijk dat de toegang tot het terrein goed georganiseerd is; dat bewoners en bezoekers met de auto, fiets en/of lopend de nieuwe wijk kunnen bereiken. En dat er goede verbindingen zijn met de naast gelegen wijken en de rest van de stad. Daarbij moet de nieuwe wijk ‘autoluw’ worden; een wijk waar de fietser en de voetganger meer ruimte krijgen en de auto te gast is.

Verkeersonderzoek

Er heeft een verkeersonderzoek plaatsgevonden. In dit onderzoek is een aantal mogelijke verkeersvarianten onderzocht: een herinrichting van de Amphoraweg en/of een tunnel naar de Hoge Mors en/of een brug naar de Haagweg. In januari hebben we de tussentijdse resultaten

aan geïnteresseerden gepresenteerd. Dit keer informeren wij u over de definitieve uitkomsten van het onderzoek. En over de variant die ter besluitvorming voorgelegd wordt aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

We horen graag uw mening

Op donderdag 15 april 2021 vindt van 19.30 tot 21.00 uur een digitale bijeenkomst plaats. U bent hierbij van harte welkom. Vanwege de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om fysieke bijeenkomsten te organiseren.

U kunt ook van 16 april tot en met 30 april 2021 online reageren op doemee.leiden.nl. Geeft u liever telefonisch een reactie? Dat kan tijdens één van de onderstaande spreekuren. U kunt mij dan bellen op nummer 06 - 40 99 05 29.

  • 19 april tussen 9.00 en 11.00 uur
  • 20 april tussen 15.00 en 17.00 uur

Wilt u deelnemen aan de online bijeenkomst op 15 april?

Meld u dan voor 12 april 2021 aan bij Claudia Wagner. Dit kan door te mailen naar c.wagner@leiden.nl. U ontvangt dan de link van de bijeenkomst.

Hoe gaat het verder en hoe blijft u op de hoogte?

Op doemee.leiden.nl vindt u meer informatie over het project. Ook delen we regelmatig informatie via de Stadskrant en Stadsnieuws, onze digitale nieuwsbrief. Meld u aan via www.leiden.nl/stadsnieuws en abonneer u op ‘Mors’.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Carlo Cornelis
Projectmanager Werninkterrein