Werkzaamheden Staatsspoorbrug Leiden

In deze brief informeer ik u over de werkzaamheden aan de Staatsspoorbrug van 5 tot en met 9 november.

Onderhoud

De stalen overgangen van de Staatsspoorbrug, zijn aan onderhoud toe. Nu is er geluids- en trillingsoverlast door de ongelijke aansluiting van deze overgangen. Hiervoor wordt het asfalt bij de overgangen vervangen en wordt er een nieuwe slijtlaag aangebracht. Hierdoor geeft de overgang naar het brugdek minder overlast.

Planning

Er wordt in fases gewerkt. De werkzaamheden worden uitgevoerd in maximaal 4 nachten van 20:00 uur tot uiterlijk 05:00 uur. De werkzaamheden starten op 5 november om 20:00 uur en worden uiterlijk afgerond op 9 november om 05:00 uur. Als gevolg van het weer en onvoorziene omstandigheden kan er eventueel van de planning worden afgeweken.

Gevolgen werkzaamheden

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is enige geluidsoverlast niet te voorkomen. Dit proberen we echter zoveel mogelijk te beperken.

Ook wordt de brug gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. Verkeersregelaars leiden het verkeer over het vrije gedeelte van de brug. Fietsers en voetgangers kunnen de brug normaal gebruiken.

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn  voor kinderen en verzoek u (uw) kinderen hierop attent te maken. Verder hebben fietsers en voetgangers vrije doorgang over de brug. Wel moet er op gewezen worden dat er werkzaamheden op de brug plaatsvinden en dat daardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Verzocht wordt hierop te letten.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Hans van Kernebeek
Projectcoördinator

Cluster Beheer