Werkzaamheden kruispunt Willem de Zwijgerlaan - Sumatrastraat

Op donderdag 27 en vrijdag 28 september werken de firma’s Ko Hartog Elektrotechniek BV en van Egmond aan het fietspad op het kruispunt Willem de Zwijgerlaan – Sumatrastraat. De werkzaamheden worden uitgevoerd om fietsers meer ruimte te geven bij de kruising.

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd op verschillende tijdstippen. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden:

[Op deze pdf (pdf, 170 kb) kunt u ook de afbeelding zien waarover hieronder wordt gesproken.]

 • Donderdag 27 september vanaf 8.30 uur tot ca 13.00: 
  • verplaatsen van de twee drukknoppalen (in de afbeelding de blauwe stippen)
  • inventariseren kabels en leidingen naar eventuele verbreding van het fietspad bij de oversteek Sumatralaan en bij de wasstraat Huisman.
 • Donderdag 27 september vanaf 19.30 uur tot ca 23.30 uur:
  • verwijderen van de stopstreep (in de afbeelding de rode strepen),
  • aanbrengen van nieuwe stopstrepen (in de afbeelding de witte strepen),
  • aanbrengen van een markeringsvak (in de afbeelding het witte kruis),
  • aanbrengen van belijning (de witte pijl op de tekening),
  • verwijderen van groen om ruimte te maken voor extra opstelruimte.
 • Vrijdag 28 september vanaf 07.00 – 16.00:
  • aanleggen van extra opstelruimte voor fietsers die rechtsaf willen slaan (vak met tegels in de afbeelding),
  • belijning (de witte pijl op de tekening) opstelruimte aanbrengen.

Mogelijk dat de werkzaamheden van vrijdag deels op maandag worden uitgevoerd.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van verkeersregelaars.

Verkeer

De firma Ko Hartog voert de werkzaamheden voor het onderzoek naar kabels en leidingen en het verplaatsen van de drukknoppalen buiten de ochtendspits uit, zodat er minimale hinder is. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden langs het werkvak blijven rijden, die met bebakening is aangegeven. Verkeersregelaars zijn aanwezig om het verkeer in goede banen te leiden.

De firma van Egmond voert de werkzaamheden voor het markeringsvak en stopstrepen uit op donderdag 27 september 2018 in de avond. Er is beperkte hinder, verkeersregelaars leiden het fietsverkeer in goede banen.

Op vrijdag wordt de opstelruimte aangebracht vanaf de kant, hierdoor is er nauwelijks hinder op het fietspad.

Aanvullende maatregelen

De komende weken onderzoekt de gemeente verder of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de verkeersituatie te verbeteren. Denk hierbij aan langere groentijden voor de fietsers, verbreding van het fietspad op de brug naar 4 meter en een extra fietsontsluiting vanaf het Marowijnepad richting de Willem de Zwijgerlaan.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,
 

Bart Gerrits

Gemeente Leiden
Omgevingsmanager