Wasstraat - Definitief beplantingsplan (2022-116)

Op 25 maart heeft u van mij een brief ontvangen met als bijlage het definitieve ontwerp voor het vergroenen van de Wasstraat. In dezelfde brief heb ik u de vraag gesteld om nog eenmaal te kijken naar het beplantingsplan, die ik ook als bijlage had meegestuurd. Een oplettende bewoner heeft hierop gereageerd en het voorstel gedaan om andere beplanting te gebruiken in een aantal schaduwrijke plantvakken en bij de beplanting rekening te houden met spelende kinderen. Onze ontwerper heeft dit voorstel verwerkt en in de bijlage vindt u naast het definitieve ontwerp, ook het definitieve beplantingsplan.

Voor de volledigheid vindt u onderstaand nogmaals de uitgangspunten van het ontwerp en het beplantingsplan:

  1. Vergroenen in lijn met cultuurhistorie.
  2. Blijf dicht bij het oorspronkelijk verzoek van de bewoners.
  3. Houd rekening met kinderen en bewonersactiviteiten op- en rondom het plein.
  4. Zorg voor voldoende ‘vluchtroutes’ voor spelende kinderen.

Uitvoering

Het aanplanten van nieuwe beplanting vindt altijd plaats in het voorjaar en najaar. Jonge planten zijn in de zomermaanden erg kwetsbaar door weinig (regen)water en hitte. Omdat we al richting de zomer gaan, zal de uitvoering gaan plaatsvinden in het najaar. Tegen die tijd ontvangt u daarover nog een brief met informatie.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? U kunt dan contact opnemen via mailadres l.van.velzen@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Wijkbeheer en bewonersparticipatie