Wasstraat - bijeenkomst vergroenen pleintje (2021-298)

De gemeente wil de komende jaren zoveel mogelijk verharde oppervlakte vergroenen. Dit is nodig vanwege de klimaatverandering, waarbij vaker heftige regenbuien en perioden van hitte voorkomen. Meer groen is ook meteen een kans om de biodiversiteit een zetje in de rug te geven. Daarnaast is het toevoegen van groen een natuurlijke bestrijding tegen hitte (hittestress).

Groene Kansen Kaart

Om dit mogelijk te maken is een groene kansenkaart vastgesteld met het doel om versteende locaties in de stad te vergroenen. Deze plekken worden aan de hand van een meerjarenplanning aangepakt.

Vergroenen met oog voor historie

Een aantal van u heeft aangegeven dat er behoefte is om het pleintje op de kruising Wasstraat - Cobetstraat te vergroenen. Hieraan willen wij graag gehoor geven, ook omdat we daarmee de cultuurhistorische vormen kunnen versterken.

Samen vergroenen, uw mening telt

Het vergroenen van de kruising willen we samen met u doen en we horen graag u mening over het basisontwerp.

Online bijeenkomst

Vanwege het coronavirus en de aangescherpte maatregelen vinden wij het niet verantwoord om een fysieke bewonersavond te organiseren. We willen daarom een online participatiebijeenkomst houden op maandag 6 december 2021 van 16.00 - 17.30 uur.

Wilt u deelnemen aan deze bijeenkomst?  Meld u zich dan uiterlijk woensdag 1 december 2021 aan door uw e-emailadres te mailen naar l.van.velzen@leiden.nl. Na aanmelding ontvangt u de link naar de Teams-vergadering.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? U kunt dan contact opnemen via het mailadres l.van.velzen@leiden.nl. U kunt ook bellen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact

Met vriendelijke groet,

Leendert van Velzen

Wijkbeheerder