Warmonderweg - werkzaamheden (2022-268)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan de Warmonderweg ter hoogte van huisnummer 1 tot en met 51. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Groeiplaatsverbetering

De wortelopdruk van de bomen in het voetpad veroorzaakt al enige tijd veel hinder. Tegels liggen ongelijk en dit veroorzaakt een onveilige situatie. Om dit te verhelpen gaan we de wortels in het voetpad verwijderen. De verwijdering van de wortels veroorzaakt geen schade aan de boom. Door een grote vrachtwagen (met een grondstofzuiger) wordt bij deze bomen grond uitgezogen en nieuwe voedzame grond aangebracht. Door nieuwe grond aan te brengen zal de boom dieper in de grond nieuwe wortels maken, om in de toekomst wortelopdruk te voorkomen. Aansluitend aan deze werkzaamheden wordt het voetpad opnieuw bestraat met nieuwe tegels.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden starten maandag 7 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 23 december. Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

De wortelopdruk is vooral in het voetpad aanwezig. Het voetpad zal minder goed bereikbaar zijn, maar uw woning blijft bereikbaar.

Omdat ook een deel van de parkeervakken opnieuw bestraat wordt, gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u daarom uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren, ook als uw auto op eigen terrein staat?

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best zo min mogelijk geluid te maken, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Wij vragen uw begrip hiervoor.

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact met de toezichthouder, Ben Prijt. Hij is tijdens de uitvoering op het werk aanwezig.

Met vriendelijke groet,

S. de Jeu
Projectcoördinator Cluster Beheer