Wandelpad oever Rijn-Schiekanaal, herinrichting Zeeheldenpark

Hierbij informeren wij u over de stand van zaken van de herinrichting van het Zeeheldenpark en van de aanleg van het wandelpad langs de oever van het Rijn-Schiekanaal.

Zeeheldenpark - onderzoeken

De afgelopen periode is onderzocht of er belemmeringen zijn voor de herinrichting van het Zeeheldenpark. Zo zijn op diverse locaties bodemmonsters genomen. De uitkomst hiervan is positief: er is geen verontreiniging aangetroffen. Eind september zullen we proefsleuven graven om te bepalen of de nieuwe bomen die geplant worden ook op de ingetekende locaties kunnen komen en er bijvoorbeeld geen kabels of leidingen in de weg liggen.

Zeeheldenpark - hoe nu verder?

Het voorlopig ontwerp wordt nu verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Als dat klaar is, kunnen we een aannemer selecteren. Wij verwachten dat we in het eerste kwartaal van 2019 kunnen starten met de werkzaamheden en dat het park vóór de zomer van 2019 is heringericht. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u een brief met informatie over de uitvoering.

Wandelpad - ontwerp

In de Wijkvisie is aangegeven dat de oever van het Rijn-Schiekanaal onderdeel kan worden van een ‘ommetje’ door er een wandelpad te realiseren. Tijdens bewonersavonden in de Zeeheldenbuurt is het ontwerp van het wandelpad besproken en heeft u uw mening en ideeën kunnen aangeven. Het ontwerp is waar mogelijk daarop aangepast.

Wandelpad - werkzaamheden provincie en onderzoek

De afgelopen tijd heeft de provincie Zuid-Holland op de plek gewerkt aan de oeverconstructie en is er een boothalte aangelegd. Voordat we het wandelpad kunnen aanleggen, onderzoeken we hier eind september of de bodem niet vervuild is en graven we proefsleuven om de ligging van kabels en leidingen te bepalen.

Wandelpad - vervolgstappen

Als de onderzoeken klaar zijn en er is geen vervuiling aangetroffen, dan kunnen we de aanleg van het wandelpad in gang zetten. We verwachten dat we in het eerste kwartaal van 2019 hiermee kunnen starten. Wij informeren u voorafgaande aan de start van deze werkzaamheden of eerder als er iets te melden is.

Meer informatie

Op www.leiden.nl/zeeheldenbuurt kunt u het ontwerp van het wandelpad en het voorlopig ontwerp van het Zeeheldenpark digitaal vinden.

Heeft u vragen over deze brief of wilt u andere informatie? Neem dan contact op met Chantal Fallaux, projectmedewerker, tel. (071) 5165707, e-mail, c.fallaux@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

namens het projectteam Groen Zeeheldenbuurt

Petra Tempelaars

Projectmanager