Wagnerplein - onderhoud bestrating (2020-247)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden aan het Isoldehof en Wagnerplein. In deze brief leest u wat dit voor u betekent.

Werkzaamheden Isoldehof en Wagnerplein

De bestrating van het Isoldehof en een deel van het Wagnerplein zijn aan onderhoud toe. Vanwege de problemen met de boomwortels vindt aan het Isoldehof een aanpassing van het straatwerk plaats, zodanig dat de bomen meer ruimte krijgen en het straatwerk beter passend wordt gemaakt. Hiernaast vinden er ook werkzaamheden plaats aan het Wagnerplein tussen Isoldehof en Brahmslaan. Ook hier krijgen de bomen wat meer ruimte en wordt de straat verder vergroend.
De werkzaamheden worden zo veel mogelijk uitgevoerd gedaan met bestaande materialen. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Uitvoering werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd van maandag 22 juni tot en met vrijdag 10 juli 2020. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.
Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer