Vulcanusstraat - vervanging speeltoestel (2020-046)

De gemeente Leiden gaat de schommel bij u in de straat vervangen. Het bedrijf Van Ee B.V. is verantwoordelijk voor het vervangingsplan en de uitvoering.

Inspraak

De gemeente Leiden vindt het belangrijk dat bewoners betrokken zijn bij de plannen voor speelplekken bij u in de buurt. Zo zorgen we dat het nieuwe toestel goed aansluit bij uw wensen. Om deze reden willen wij u vragen of er de wens bestaat voor een toestel voor jonge kinderen (leeftijdscategorie 1-6 jaar) of voor oudere kinderen (leeftijdscategorie 6-12 jaar).

Wij willen graag weten welk type toestel (pdf, 83 kb) uw kind(eren) het meest aanspreekt.

Hoe werkt het?

Wilt u meebeslissen? Stuur dan voor 14 februari een email naar A.van.de.Sande@leiden.nl met uw voorkeur. Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op het toekomstige speeltoestel.

Alle reacties worden meegenomen in de keuze voor het nieuwe toestel. Via een bewonersbrief informeren we u welk speeltoestel geplaatst wordt. We streven naar uitvoering in april.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 of mail naar A.van.de.Sande@leiden.nl.


Met vriendelijke groet,


Annabel van de Sande
Projectcoördinator Groen en Spelen
Cluster Beheer