Vrouwenweg en Kruisherenweg - onderhoud asfalt (2021-191)

Met deze brief informeren wij u over de (onderhouds)werkzaamheden op de Vrouwenweg en Kruisherenweg. Hieronder leest u wat de (onderhouds)werkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Vrouwenweg en Kruisherenweg worden opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van de Vrouwenweg en Kruisherenweg is versleten en aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, moet het oude asfalt worden verwijderd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast): denk aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemers gaan de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Leiden. Zij doen hun best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld enige overlast ervaren van de werkzaamheden.

Het onderhoud aan de Vrouwenweg wordt tegelijkertijd aangegrepen voor het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte. Dit is eerder al door de gemeentelijke medewerkers van Ontwerp met u besproken.

Uitvoering asfaltering

De werkzaamheden worden in een aantal fases opgedeeld:

  • De nacht van maandag 19 juli op dinsdag 20 juli vanaf 20.00 uur - frezen bestaande asfaltverharding. Tegelijkertijd zal er deze avond ook gewerkt worden aan de buitenbocht Vrouwenweg-Kruisherenweg (doorgang richting volkstuinenvereniging).
  • De nacht van woensdag 21 juli op donderdag 22 juli vanaf 20.00 uur - gereserveerd
    voor het asfalteren van de onderlagen van de drempels op de Vrouwenweg.
  • De nacht van donderdag 22 juli op vrijdag 23 juli vanaf 20.00 uur - asfalteringswerk-zaamheden en aanbrengen belijning.

We streven ernaar dat het verkeer overdag geen hinder ondervindt en kan doorrijden.

Uitvoering straatwerk

In de week van 12 tot en met 16 juli worden er  werkzaamheden uitgevoerd aan het straatwerk (het gaat hier om de aanpassingen voor de verbetering van de inrichting). Deze werkzaamheden moeten deels vooruitlopend aan de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd worden.

Tijdens deze werkzaamheden zal er geen sprake zijn van een afsluiting en/of omleiding. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd onder begeleiding van verkeersregelaars.

Tot slot:

De strook betontegels langs de waterkant van de Vrouwenweg en de toevoegingen/aanpassingen aan het groen worden op een nader te bepalen moment zo snel mogelijk na de bouwvak ingepland en uitgevoerd. Hier informeren we u op dat moment nog nader over.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning of pand blijft bereikbaar. De voetpaden zijn tijdens het asfalteren gewoon begaanbaar. De Vrouwenweg en de Kruisherenweg zijn tijdens de werkzaamheden om en om (gefaseerd) afgesloten voor verkeer. U moet uw auto tijdelijk op een andere plek (parkeerterrein bij de volkstuinen) parkeren. Mogelijk moet u hiervoor omrijden. De omleidingen worden aangegeven met borden en er worden verkeersregelaars ingezet.

Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer