Vrouwensteeg - onderhoud bestrating (2021-272)

Binnenkort start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan de Vrouwensteeg. In deze brief leest u wat deze werkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Werkzaamheden

De bestrating is aan groot onderhoud toe en wordt opnieuw aangebracht. Dit doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 24 oktober. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 12 november. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating leggen we tijdelijke loopschotten neer, zodat uw woning/ winkel bereikbaar blijft. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer

Directievoerder, Cluster Beheer