Vrijheidslaan - Rooselveltstraat - aanbiedlocatie minicontainers (2021-311)

Met deze brief wil ik aandacht vragen voor het aanbieden van de minicontainers in uw wijk om dit voor iedereen beter te laten verlopen.

Wat is het probleem?

Onze medewerkers zien dat er op de ophaaldagen vaak auto’s op de ophaallocaties geparkeerd staan. Hierdoor kunnen de containers niet op de juiste wijze worden aangeboden. Men plaatst deze nu op plekken waar ze in de weg staan voor brandpoorten en vaak ook in dubbele rijen. Dit geeft veel overlast voor de mensen van de vuilophaaldienst, en ook voor omwonenden.

Aanbiedlocaties

U kunt uw container neerzetten op speciale aanbiedlocaties. Deze aanbiedlocaties zijn gekozen omdat ze goed te bereiken zijn voor de afvalwagen en ze het minst overlast geven voor omwonenden.

Aanbiedlocatie goed herkenbaar

Op straat kunt u een aanbiedlocatie herkennen aan een wit bordje met de tekst: ‘Aanbiedlocatie minicontainer’ en aan de groene streep op het wegdek. De groene streep kan inmiddels wat vervaagd of verdwenen zijn. Als dit zo is, wordt de streep binnenkort opnieuw aangebracht.

Medewerking

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van afval in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Wilt daarom rekening houden met de onderstaande aandachtpunten?

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de afvalophalers is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de afvalwagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Zorg ervoor dat u met uw auto de aanbiedlocatie op een ophaaldag niet blokkeert.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.
  • Is de aanbiedlocatie erg vol? Loopt u dan even door naar de volgende locatie. U moet dan wat verder met uw container lopen. Wij vragen uw begrip hiervoor.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u met mij contact opnemen, tel. 14 071.

Ik dank u voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Stedelijk Beheer